Jasmina Zubić: Inicijativa za izmjenu kriterija u Javnom pozivu …

Na sjednici Zastupničkog doma  Parlamenta Federacije BiH koja je održana u utorak 14. 5. 2019. godine, zastupnica Jasmina Zubić podnijela je inicijativu za izmjenu kriterija u Javnom pozivu za kandidovanje programa utroška sredstava namijenjenih za uvezivanje radnog staža (javnim i privatnim preduzećima koja posluju sa poteškoćama ili su u stečaju.) Javni pozivi su objavljeni 24. 4. 2019. godine u Sl.nov:27/19, ali, zbog strogih kriterija su, nažalost, onemogućili veliki broj preduzeća da učestvuju u Javnom pozivu,i ostvare  sredstva za uvezivanje staža radnicima koji su već stekli uslove za penzionisanje, a zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu ostvariti svoja prava.

Inicijativa u prilogu.


JASMINA ZUBIĆ, zastupnica

u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH

ZASTUPNIČKI DOM

PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

n/r predsjedavajućeg gosp. Elvira Karajbića

      PREDMET: Inicijativa

              Na osnovu člana 11. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije pokrećem

inicijativu prema Fedralnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za izmjenu kriterija  u Javnom pozivu za kandidovanje programa utoška sredstava- Tekući transferi i drugi tekući rashodi- Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža.

U tačci II Javnog poziva objavljenog u Službenim novinama br: 27/19. dana 24.4. 2019. godine, definisano je da pravo učešća u Javnom pozivu imaju javna preduzeća čija je osnovna djelatnost vezana za sektore industrijske proizvodnje, što znači da je onemogućeno učešće u Javnom pozivu javnim preduzećima čija je djelatnost vezana  za sektor trgovine i usluga. Postavlja se pitanje kako će radnici koji su ostvarili radni staž u trgovačkim ili uslužnim preduzećima, ostvariti pravo na uvezivanje radnog staža i steći pravo na penzionisanje.

1 Predlažem da se izvrši dopuna tačke II tako da se omogući pravo ućešća u Javnom pozivu i preduzećima čija je osnovna djelatnost trgovina i usluge.

U tačci VII (Provođenje programa ) alineja 9. jedan od dokumenata  koji se zahtijeva je izjava sačinjena,

ovjerena i potpisana od strane odgovornog lica preduzeća, kojom se preduzeće obavezuje da će po odobrenju grant sredstava izvršiti uplatu zaostalih sredstava na osnovu ostalih doprinosa i to za zaposlenike za koje se traže grant sredstva.

Postavlja se pitanje kako će takvu potvrdu izdati odgovorna lica u preduzećima koja su u stečaju (stečajni upravnici), ako nema stečajne mase za izmirenje tih obaveza.

2. Predlažem da se ubuduće ne traži takva potvrda, jer je limitirajuća za veliki broj preduzeća.

U javnom pozivu tekućih transfera-subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima je potrebno izvršiti istu korekciju kao i u Javnom pozivu za javna preduzeća, te ubuduće predvidjeti veća sredstva za ovu namjenu. Za ovu godinu za subvencije privatnim preduzećima za uvezivanje radnog staža planirano je 1.000.000 km što je 9 puta manje od iznosa planiranog za uvezivanje staža zaposlenim u javnim preduzećima. Smatram da je neophodno predvidjeti znatno veća sredstva, jer se radi o preduzećima koja su, uglavnom, privatizirana upisom dionica i status radnika se ne razlikuje od statusa radnika u javnim preduzećima.

Sarajevo, 13. 5. 2019. godine                                                            
Podnosilac inicijative