Jasmina Zubić: Inicijativa i odgovor povodom konkursa na Univerzitetu u Sarajevu

Jasmina Zubić
Zastupnica Predstavničkog doma PFBiH

Na upućenu inicijativu zastupnice Jasmine Zubić kojom je tražila da se poništi konkurs koji je Univerzitet raspisao za prijem 150 asistenata i stručnih saradnika, jer je jedan od uslova konkursa  glasio:”da se kandidati nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo” diskriminirao kandidate koji su prijavljeni u službama za zapošljavanje drugih kantona, stigao je odgovor Univerziteta u Sarajevu koji jasno ukazuje da  odgovore za učinjenu diskriminaciju treba potražiti od vladajućih struktura u federalnoj i kantonalnoj vladi. Očito je da je Univerzitet imao namjeru ojačati strukturu obrazovnog kadra što je za svaku pohvalu, ali  je konkurs  raspisao na osnovu ugovora o sufinansiranju zapošljavanja sa Službom Kantona Sarajevo, a shodno Programu mjera za poticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo.

Pitanja koja upućujem Vladi Federacije i Vladi Kantona Sarajevo glase:
1.Zašto takav ugovor nije potpisan na nivou Fedrealnog zavoda za zapošljavanje, jer se radi o ustanovi koja treba biti otvorena za sve kandidate, a ne samo za kandidate Kantona Sarajevo?
2.Ko su osnivači Univerziteta u Sarajevu?
3.Da li je takav ugovor validan i dovoljan pravni osnov za prisvajanje Univerziteta od strane Kantona Sarajevo?
4. Da je još neki kanton ponudio sličan ugovor o sufinansiranju zapošljavanja, da li bi Univerzitet raspisao još jedan konkurs samo za kandidate koji su prijavljeni na evidenciji službe za zapošljavanje u tom kantonu?
Odgovor: