Jasmin Zubić, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH

Jasmin Zubić, zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiHJasmina Zubić je rođena 25.09.1958. godine, udata je i majka dvoje djece. Studij za sticanje visoke spreme na Ekonomskom fakultetu, odsjek Poslovne ekonomije – smjer marketing, završila je 1981. godine i odmah zasnovala radni odnos u Srednjoškolskom centru u Visokom, gdje je dvije godine obavljala poslove i radne zadatke predavača ekonomske grupe predmeta.

Nakon uspješno položenog pripravničkog ispita položila je pedagošku grupu predmeta i stekla zvanje profesora ekonomske grupe predmeta.

1983. godine zasnovala je radni odnos u TI „Vitex“ Visoko gdje je radila 17 godina, u početku je obavljala poslove rukovodioca plana i analize, a kasnije poslove direktora nabave. 1999. godine uspješno je položila ispite iz računovodstva i stekla zvanje Samostalnog računovođe.

Od aprila 2000. do 2010. godine uspješno je obavljala poslove direktorice Slobodne zone „Visoko“.

Član je Savjeta za ekonomski razvoj SDP BiH. Funkciju vijećnika u Općinskom vijeću u Visokom obavljala je od 2004. do 2010. godine.

Od 2010. godine obavlja funkciju Zastupnice u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, a novi mandat u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH je ostvarila i 2014.

www.magazinplus.eu