Jasmin Ahić: Politikantsko zastrašivanje terorizmom u BiH

664

Jasmin Ahić sa sarajevskog Fakulteta za kriminalistiku, za “Zašto?” objašnjava razloge za ponovno špekulisanje o BiH kao utočištu za islamističke militante od strane pojedinih političara i analitičara.

  • Prijetnja

Bilo ko ko se ozbiljnije bavi problemom terorizma i terorističkih prijetnji, ne samo u BiH nego i u regionu, zna da takve floskule koje se propagiraju u javnom mnijenju od strane samozvanih eksperata definitivno ne stoje i koriste se u politikantske svrhe.

Uspoređujući dinamiku procesa u posljednjih deset godina u samom regionu i BiH, te napredak koji se napravio u samom sistemu sigurnosti, kako u zakonodavno-pravnom okviru, u agencijama za provedbu zakona, u sistemu krivičnog pravosuđa, u samim praćenjima pojava i fenomena koji mogu biti dodirne tačke sa eventualnim terorističkim prijetnjama koji se reflektiraju na odlazak državljana BiH na strana ratišta, svako koga ovo interesuje će biti svjestan da jednostavno BiH ni u kojem slučaju nema niti može biti pogodno tlo za razvijanje nekih ozbiljnih terorističkih prijetnji.

  • Zloupotreba

U posljednjih nekoliko godina u zavisnosti od sigurnosne situacije, koja se reflektira na političku situaciju u regionu, mnogi pokušavaju da iskoriste taj sigurnosni aspekt kako bi dodatno napravili tenzije u regionalnim političkim ali i sigurnosnim okvirima i kako bi, kada je to kome potrebno, iskoristili BiH da bi je etiketirali kao jednu od zemalja u kojoj je zbog većine populacije koju čini bošnjačko stanovništvo etiketirali kao pogodno tlo za terorističke akcije.

U tom smislu, sve te priče koje se plasiraju o navodnim kampovima, treninzima i obukama su samo zapravo tendeciozne floskule koje se plasiraju kako bi se u tom političkom i sigurnosnom smislu imao određeni balans u samoj političkoj situaciji. Tako da i u posljednje vrijeme vidimo da je priča o terorističkim prijetnjama i akcijama jednostavno previše aktuelna i previše zanimljiva ljudima koji to zloupotrebljavaju.

  • Pozicija

Ljudi koji su stručni kao što je ministar sigurnosti Dragana Mektić, koji je dugogodišnji stručnjak u području sigurnosti i bivši policijski službenik koji je prošao mnoge pozicije u stručnom i profesionalnom smislu, koji i kao ministar uviđa kakve su to stvari i gdje se treba fokusirati.

Naravno, vrlo je pozitivno zato što i predsjedavajući Predsjedništva BiH gospodin Mladen Ivanić, kao i svi ostali kada dođe do ozbiljne situacije, shvataju da su to vrlo ozbiljne stvari i da u takvim situacijama nema politikanstva, nego se mora ozbiljno pristupiti kako prijetnja ne bi postala stvarna i kako ne bismo došli u lošu poziciju.

  • Tlo

Nažalost, ne treba bježati od stvarnog problema. BiH je imala nekoliko terorističkih napada, ima smanjen broj odlazaka naših građana na strana ratišta i dobro se bori s time.

No, da je to nekog velikog obima da se može u bilo kojem smislu BiH etiketirati kao pogodno tlo za razvijanje terorističkih prijetnji, to je apsolutni nonsens i apsurd i to uopšte ne treba elaborirati.

Visoko.co.ba/slobodnaevropa.org

Komentari

komentara