„Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

Održane prezentacije projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“

Velikoj sali Općine Visoko jučer su održane prezentacije aktivnosti projekta„Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“. Podsjetimo, ova aktivnost je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, u vrijednosti od 14,5 miliona KM, a Općina Visoko je jedna od 25 jedinica lokalne samouprave (JLS), koja je izabrana na osnovu javnog poziva.

Prva prezentacija je održana u 14 sati i 30 minuta i bila je namijenjena svim predstavnicima Mjesnih zajednica sa područja općine Visoko, dok je druga prezentacijaodržana u 16 sati i na njoj su prisustvovali vijećnici Općinskog vijeća Visoko, koji su se mogli upoznati sa cjelokupnim projektom. Prisutnim vijećnicima se, na početku, obratiopredsjedavajući Općinskog vijeća Bajro Fejzić, koji je pročitao pismo podrške Općinske načelnice mr.sci. Amre Babić, a nakon toga je razgovarano o participaciji Mjesnih zajednica u radu Općinskog vijeća, te o sveukupnoj komunikaciji i unapređenju saradnje između Općinskog vijeća i Mjesnih zajednica sa područja naše općine.

Mjesne 1

Prisutnim gostima obratili su se: Ivan Barbalić, Nedim Muhedinović i Jasmina Islambegović – ispred Fondacije za razvoj i demokratiju. Predstavnici mjesnih zajednica i vijećnici imali su priliku da postave pitanja i dobiju dodatna objašnjenja vezana za realizaciju ovog dinamičnog i sadržajnog poduhvata.

Uz prezentirane obaveze i odgovornosti svih učesnika, naglašeno je zadovoljstvo realizacijom ovog projekta, koji ima za cilj da potakne veći angažman građana u općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih usluga, te provedbu lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva.

Mjesne 2

Realizacija prve faze će trajati do sredine 2019. godine, učestvovat će 136 mjesnih zajednica i 25 JLS širom zemlje, što će utjecati na poboljšanje kvaliteta života 300.000 ljudi.

 

Press Općine Visoko