Izvještajna skupština Saveza za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Visoko

IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA ZA SPORT I REKREACIJU OSI VISOKO

Novi naziv će biti Udruženje za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Grada Visoko ( USR OSI GV)

Ponedjeljak; 07. decembra 2020. godine u Visokom održana Izvještajna skupština Saveza za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Visoko za 2019. godinu.
Iako na kraju tekuće godine, ipak se i pored svih pratećih problema i mjera predostrošnosti od pandemije Covida-19 pronašla mogućnost za održavanje Izvještajne skupštine ovog Saveza koji okuplja sportiste i rekreativce, osobe sa invaliditetom. Skupštinom je predsjedavao Reuf Lumeš- predsjednik koji nakon konstatovanja verifikacione komisije da istoj prisustvuje 13 od predviđenih 19 delegata ponudi Dnevni red, a delegati ga jednoglasno usvojiše.

Između redovnih izvoda iz zapisnika, izvještaja o radu i financijskom poslovanju Saveza izvršena je i verifikacija novih delegata u Skupštini Saveza u vidu popune upražnjenih mjesta nakon prestanka aktivnog djelovanja prethodnih.
Jedna od bitnih tačaka dn reda bila je i tačka 5. Izmjene i dopune Statuta Saveza, a sve nakon inicijative resornog ministarstva ZDK o potrebi izmjene naziva Saveza.
U cilju postizanja bolje preglednosti i lakšeg djelovanja u kontaktu sa Ministarstvom i drugim institucijama na nivou kompletnog ZDK zatraženo je da općinski savezi koji nose to ime, a u članstvu nemaju više klubova i sportskih organizacija preimenuju nazive u Udruženja građana u okviru zakonske regulative ZDK.
Nakon provedene rasprave usvojen je novi naziv koji će se unijeti u izmijenjeni i dopunjeni Statut Saveza a glasi: Udruženje za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Grada Visoko ( USR OSI GV).
U Izvještaju o radu obrazloženje je dao predsjednik Saveza Kardaš Kemal podsjećajući da rezultati naših takmičara u 2019. godini na nivou kantonalnih prvenstava i takmičenja na federalnom/ državnom nivou su zadovoljavajuća i na žalost uslijed poznate situacije u 2020. godini nismo bili u prilici ponoviti te rezultate… ali sa uvjerenjem da će doći i bolji dani za sport i sportiste u BiH, istaknuo je Kardaš.
Na Skupštini je bio i Predsjednik SS OSI ZDK Senad Goralija koji je ujedno i član UO ovog visočkog Saveza.