Izvještaj Službe civilne zaštite za 2016. godinu

Tokom 2016. godine Služba civilne zaštite je u okviru svojih nadležnosti provela niz aktivnosti od kojih su sljedeće:

U saradnji sa Centrom za uklanjanje mina BH MAK-om realizovana su dva projekta deminiranja u naseljima Kopači i Čifluk. Ukupno je deminirana površina 60 438 m2., a realizaciju ovog projekta finansirala je Američka vlada.

Tokom 2016. godine, Služba je primila 30 zahtjeva o pronalasku neeksplodiranih sredstava. Služba civilne zaštite u koordinaciji sa Federalnom upravom civilne zaštite uklonila je i predala na uništenje 119 neeksplodiranih sredstava različitog kalibra. U okviru Službe, profesionalana vatrogasna jedinica intervenisala je u 143 slučaja na gašenju požara. Na stambenim objektima bila su 44 požara, a na privredno-poslovnim objektima 12. Profesionalna vatrogasna jedinica je obezbjeđivala sva najavljena okupljanja, sportska, kulturna i privredna, te izvodila obuke i pokazne vježbe za učenike srednjih i osnovnih škola.

U protekloj godini mnogo je učinjeno na opremanju i osposobljavanju struktura civilne zaštite.

Vlada Republike Turske donirala je vatrogasno vozilo sa dodatnom opremom u vrijednosti od 500.000,00 KM.

Također, izvršena je nabavka opreme za Operativni centar civilne zaštite, Opštinski štab civilne zaštite, Profesionalne vatrogasne jedinice i svih organizovanih službi civilne zaštite. Ukupna vrijednost navedene opreme je preko 300.000,00 KM.

U toku 2016. godine vršena je obuka iz oblasti vatrogastva kao i rada na vodi. U septembru je održana prva poslijeratna združena vježba svih struktura civilne zaštite koja je ocijenjena izuzetno uspješnom.

U 2017. godini, Služba civilne zaštite planira pored redovnih aktivnosti nastaviti sa realizacijom nastavka opremanja i obučavanja svih struktura civilne zaštite. Također, planira se izvršiti imenovanje i osposobljavanje povjerenika civilne zaštite po mjesnim zajednicama, kao i usklađivanje planske dokumentacije sa dokumentacijom Kantonalne uprave civilne zaštite koja je donesena krajem 2016. godine.

visoko.gov.ba