Izvještaj sa XIII ostvorenog karate prvenstva “Visoko 2021” i memorijala “Sakib Bitić” (Foto)

IZVJEŠTAJ  SA XIII  OTVORENO REGIONALNO KARATE PRVENSTVO   ”VISOKO 2021” i  MEMORIJAL ”SAKIB BITIĆ”

Tradicionalna karate do asocijacija u Bosni i Hercegovini i Savez tradicionalnog karatea Federacije Bosne i Hercegovine su u Januara mjeseca usvojili kalendar takmičarskih aktivnosti za 2021 godinu.

Organizacija pomenutog prvenstva pripala je karate klubu „Visoko“ Visoko.

Takmičenje je održano u dvorani Franjevačkog samostana u Visokom, uz prisustvo 14 karate klubova i 153 takmičara, i takmičari Saveza tradicionalnog karatea Slovenije, koju je predvodio novoizabrani selektor reprezentacije Dimitrije  i Predsjednik SZTK Marko Mitrović

OTVORENO REGIONALNO KARATE PRVENSTVO  ,,VISOKO 2021”  i  MEMORIJAL SAKIB BITIČ KAKANJ, je pored takmičarskog dijela, bila je prilika da se prisjetimo takmičara karate kluba Visoko Bitić Sakiba koji je pune četiri godine vježbao i takmičio u karate klubu, stekao zvanje majstor karatea SHODAN  (1.DAN) .

Rahmetli Sakib Bitić je takmičio kao član tima u Republičkoj karate ligi BiH sve do 1991 godine.

Na žalost njegovo karate napredovanje prestalo je pogibijom 19.10.1992. godine.

U dijelu  ceremonije otvaranja djeljene su zahvalnice  generalnom pokrovitelju, sponzoru i istaknutim članovima Skupštine i Upravnog odbora  za nesebičan doprinos u realizaciji i pomoći udruženja, i to

 1. Gradska Uprava Visoko
 2. Gradonačelnik Ganić Mirza
 3. Bulut Sađid
 4. Mlivić Asim
 5. Zukan Emir
 6. Kaplan Mahir
 7. Kaplan Mehmed
 8. Dišalari Naser
 9. Begović Nihad
 10. Hećo Adi
 11. Baković Nedžad
 12. Ganić Amir
 13. Redžić Sead
 14. Topalović Midhat
 15. Ferhatović Mirza
 16. Mlačo Suad

Takmičenju je prisustvovao i Gradonačelnik gdin. Ganič Mirza koji je pomenuto takmičenje  proglasio otvorenim.. Cijeli tok takmičenja je protekao uz pozitivnu atmosferu, fer i korektno navijanje prisutnih gledalaca.

Iako je takmičarska pauza dugo trajala nije zabilježena niti jedan takmičarski prekršaj i ozbiljna povreda takmičara.

Za karate klub „Visoko“ je takmičilo 23 takmičara, postignuti su sljedeći takmičarski rezultati u disciplinama tradicionalnog karatea i pravilima ITKF i WFF.

Kategorija seniori:

 • Dišalari Ejman 2. mjesto ko-go kumite;  1. mjesto kumite; 1. mjesto kate

(najuspješniji senior)

Kategorija juniori:

 • Građan Husein  1. mjesto fuku-go; 2. kata ; 1. mjesto ko-go kumite ; 1. mjesto kumite

(najuspješniji junior)

 • Kaplan Hamza ; 1. mjesto  kate ekipno ; 3. mjesto fuku-go
 • Mlačo Mustafa  1.mjesto  kate  ekipno ; 2. mjesto fuku-go
 • Zukan Semir  3. mjesto kogo-kumite ; 3. mjesto Fuku-go ; 3. mjesto kata ;                3. mjesto kata ekipno

Kategorija kadeti

 • Kaplan Mirza  2. mjesto kate; 1. mjesto kihon; 1. mjesto  fuku-go  1. mjesto ko-go

1.mjesto kate ekipno   (najuspješniji kadet)

 • Mlivić Nadin 1. mjesto kate; 2. mjesto ko-go kumite; 2.mjesto fuku-go ; !. mjesto Kumite ; 1. mjesto kata ekipno kadeti ; 2. mjesto kata juniori ekipno
 • Babić Isman  3. mjesto kata  ; 3. mjesto kogo kumite ; 1. mjesto kata ekipno
 • Alihodžić Enes 3. mjesto kihon ; 3. mjesto kate ; 3. mjesto kogo-kumite

Kategorija dječaci i djevojčice

 • Zukan Kenan  (2008-2009 II nivo) 2. mjesto JIK ; 2. mjesto kihon ; 3. mjesto kate

2. mjesto kate ekipno      ( najuspješniji mlađi kadet )

 • Begović Farah  (2008-2009  III nivo)   1. mjesto kata; 2. mjesto kihon ; 1. mjesto JIK,

1.mjesto kogo-kumite ; 1. mjesto kata tim   (najuspješnija mlađa kadetkinja)

 • Hečo Merjem  (2008-2009 II nivo)  1. mjesto kata; 1.mjesto kihon ; 1. mjesto kata ekipno
 • Topalović Tarik (2010-2011)  1. mjesto kihon; 2. mjesto Jiyu ipon kumite
 • Baković Adnan (2010-2011)   3. mjesto kihon; 3. mjesto kate;                                        1. mjesto Jiyu ipon kumite ; 2. mjesto kate ekipno
 • Hečo Zejneb (2010-2011)  1. mjesto kate; 1. mjesto kihon ; 3. mjesto kata ekipno
 • Baković Ajna (2012-2013)  3. mjesto kate II nivo; 2. mjesto kihon
 • Pašić Aldin (2010-2011)  3. mjesto kihon I nivo
 • Plivčić Anes (2012-2013) 2. mjesto kata I nivo ; 2. mjesto kihon ; 2. mjesto kate šampioni
 • Bečar Amar (2010-2011) 2. mjesto Kihon I nivo ; 3. mjesto kata
 • Bašić Jusuf (2014)  1. mjesto kata I nivo; 1. mjesto kihon;  3. mjeto kate šampioni
 • Hečo Rukaja  1. mjesto kata I. Nivo ;  1. mjesto kihon

Na kraju takmičenja proglašeni su najuspješniji klubovi i najuspješniji takmičari

XI. Prvenstva tradicionalnog karatea Federacije Bosne i Hercegovine.

 1. Mjesto  je pripalo karate klubu „Visoko“ Visoko,
 2. Mjesto  karate klubu „Vareš“ Vareš,
 3. Mjesto  karate klubu „ Drvar“ Drvar

Za najuspješnije takmičare proglašeni su:

 • Najuspješniji Senior            Dišalari Ejman  član karate kluba „Visoko“ Visoko,
 • Najuspješnija seniorka          Operta Šeherzada članica karate kluba ”Vareš”
 • Najuspješniji junior               Građan Husein  član karate kluba „Visoko“ Visoko,
 • Najuspješnija juniorka          Šipka Duška članica karate kluba „Drvar“ Drvar,
 • Najuspješniji kadet                Kaplan Mirza član karate klub „Visoko“
 • Najuspješnija kadetkinja       Duvnjak Asija članica karate kluba  ,,Gard“ Zenica
 • Najuspješniji mlađi kadet      Zukan Kenan  član karate kluba ,,Visoko”
 • Najuspješnija mlađa kadetk.  Begović Farah članica karate kluba ”Visoko”

Za podršku i realizaciju takmičenja posebna zahvala pripada roditeljima i

Gradskoj upravi Visoko”

najmlađih uzrasnih kategorija.

U Junu mjesecu se planira još jedan takmičarski događaj.

Krajnji cilj su pripreme za tekuču takmičarsku godinu..

Visoko,20.09.2021.                                                                        
Karate klub ”Visoko” Visoko