Izvještaj sa 6. sjednice Gradskog vijeća Visoko

IZVJEŠTAJ SA 6. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

Juče je sa početkom u 14:00 sati u Velikoj sali Kulturnog centra Altındağ održana 6. sjednica Gradskog vijeća Visoko.

Na dnevnom redu je bilo 12 tačaka od kojih su najviše polemike izazvali Izvještaji o radu javnih ustanova u 2020. godini.
Dnevni red:

1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Visoko.Sa 25 glasova ZA, usvojen Zapisnik sa 5. sjednice Gradskog vijeća Visoko.

2. Izvještaji o radu, sa finansijskim izvještajem Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za 2020.godinu.Sa 25 glasova ZA usvojeni Izvještaji 26 Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za 2020. godinu.

3. Izvještaji o radu javnih ustanova u 2020. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2021. godinu.Izvještaji o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u 2020. godini:

3.1. JU Dom zdravlja Visoko
Izvještaj o radu za 2020. godinu, Finansijski izvještaj za 2020. godinu,
Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.
Sa 6 glasova ZA, 18 PROTIV i 1 UZDRŽAN, donesen zaključak kojim se ne usvajaju predloženi akti.
Finansijski plan za 2021. godinu
Sa 25 glasova ZA, donesen zaključak kojim se usvaja predloženi akt.


3.2. JU Centar za socijalni rad Visoko
Izvještaj o radu za 2020. godine, Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu,
Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu,
Finansijski Izvještaj za 2020. godinu.
Sa 8 glasova ZA, i 17 PROTIV, donesen zaključak kojim se ne usvajaju predloženi akti.
Program rada za 2021. godinu.
Sa 25 glasova ZA, donesen zaključak kojim se usvaja predloženi akt.


3.3. JU Gradska biblioteka Visoko
Izvještaj o radu za 2020. godine, Finansijski izvještaj za 2020. godine,
Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu,
Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu ?
Sa 25 glasova Za donesen zaključak kojim se usvajaju predloženi akti.
Plan rada za 2021. godinu.
Sa 25 glasova ZA donesen zaključak kojim se usvaja predloženi akt.

3.4. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu,
Uporedni finansijski pokazatelji za 2019. i 2020. godinu,
Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu.
Sa 25 glasova ZA, donesen zaključak kojim se usvajaju predloženi akti.
Okvirni plan prihoda i rashoda za 2021.godinu i Godišnji program rada JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
Sa 25 glasova ZA, donesen zaključak kojim se usvaja predloženi akt.

3.5. JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko
Izvještaj o radu za 2020. godinu,
Finansijski pokazatelji poslovanja za 2020.godinu,
Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu,
Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu.
Sa 1 glasova ZA, 3 PROTIV i 21 UZDRŽAN, donesen zaključak kojim se ne usvajaju predloženi akti.
Plan rada za 2021.godinu i finansijski plan za 2021.godinu
Sa 25 glasova ZA, donesen zaključak kojim se usvaja predloženi akt.
Na prijedlog Komisije za društvene djelatnosti sa 25 glasova ZA usvojen:
Zaključak Gradsko vijeće Visoko zahtjeva od uprave JU“Centar za kulturu, sport i informisanje ” Visoko, rješavanje pitanja otuđene dokumentacije o radu Upravnog odbora ustanove JU “Centar za kulturu, sport i informisanje ” Visoko i poduzimanje potrebnih radnji za otuđenu dokumentaciju o radu Upravnog odbora Ustanove.

3.6. JU Zavičajni muzej Visoko
Izvještaj o radu za 2020. godinu sa finansijskim pokazateljima za 2020. godinu,
Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2020. godinu,
Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu
Sa 6 glasova ZA, 1 PROTIV i 17 UZDRŽANIH, donesen zaključak kojim se ne usvajaju predloženi akti.
Plan rada i finansijski plan za 2021. godinu
Sa 24 glasova ZA, donesen zaključak kojim se usvaja predloženi akt.

4. Prijedlog programa ulaganja iz Fonda korišćenja šuma.
Sa 24 glasa ZA usvojen Program ulaganja iz Fonda korišćenja šuma.

5. Nacrt odluke o uslovima i načinu držanju pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području na području Grada Visoko.
Sa 24 glasa ZA, usvojen Nacrt Odluke

6. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i člana Gradske izborne komisije Visoko
Sa 19 glasova ZA, 3 PROTIV i 2 UZDRŽANA, usvojena Odluka o imenovanju predsjednice i člana Gradske izborne komisije Visoko.

7. Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:
7.1. Prijedlog odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi na dijelu parcele k.č. 2981 KO Visoko,
7.2. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina parcele označene kao k.č. 2938/1 i k.č. 2981/2 KO Visoko,
7.3. Prijedlog odluke o prihvatanju poklona nekretnina značene kao k.č. 40/7 KOKula Banjer,
7.4.Prijedlog odluke o prihvatanju poklona nekretnina značene kao k.č. 1930/4 KO Koložići.
Sa 24 glasa ZA, usvojeni prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti.

8. Prijedlog odluke o davanju na korištenje nekretnine parcela k.č. 183/1 KO Dobrinje.
Sa 24 glasa ZA usvojen Prijedlog odluke.

9. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Grada Visoko za 2020. godinu.
Sa 24 glasa usvojen Izvještaj.

10. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području Grada Visoko u 2020. godini i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja.
Sa 24 glasa ZA usvojena informacija.

11. Informacija o socijalnom stanju stanovništva Grada Visoko.
Sa 24 glasa ZA usvojena informacija.

12. Vijećnička pitanja i inicijative.
Vjećnici zadovoljni dostavljenim odgovorima, inicijative i pitanja uputili sljedeći vijećnici: Nikola Pekić, Bajro Fejzić, Belmin Zukan, Admir Babić, Almir Ljeskovica, Tarik Halilović i Edin Džafić.

Sjednici su prisustvovali predsjednici Savjeta Mjesnih zajednica sa područja našeg grada te direktori, v.d. direktora i neki od predsjednika upravnih i nadzornih odbora ovih ustanova iz prethodnog mandata.
Na programu RTV Visoko mogli ste gledati direktan prijenos sjednice, a s obzirom da je isti prekinut zbog Ramazanskog programa, reprizu cijele sjednice možete gledati u subotu, 1. maja 2021. godine.
Sjednica je završena u 18:35 sati.