Izvještaj sa 5. sjednice Gradskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Grada Visoko danas (četvrtak, 2019.) sa početkom u 16:00 sati, počela je 5. sjednica Gradskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Dnevni red je usvojen sa 24 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 12 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane slijedećim redoslijedom:

1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa 24 glasa ZA.

2. Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2020.godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

Amandmani Kluba vijećnika SDA: 

Amandman I nije usvojen: 7 glasova ZA i 18 UZDRŽANIH

Amandman II nije usvojen: 7 glasova ZA , 1 PROTIV i 17 UZDRŽANIH

Amandman III nije usvojen: 9 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH

Amandman IV nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH

Amandman V nije usvojen: 9 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH

Amandman VI nije usvojen: 9 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH

Amandman VII nije usvojen: 9 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH

Amandmani vijećnice Nermine Vehabović Rudež („Naša stranka“):

Amandman I nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH

Amandman II nije usvojen: 9 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH

Amandman III nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH

Amandman IV nije usvojen: 11 glasova ZA i 14 UZDRŽANIH

Amandman V nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH

Amandman VI nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH

Amandman VII nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH

Amandman VIII nije usvojen: 9 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH

Amandman IX nije usvojen: 10 glasova ZA i 15 UZDRŽANIH

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog budžeta Grada Visoko za 2020.godinu sa  15 glasova ZA, 2 PROTIV, 8 UZDRŽANIH.

3. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2020.godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2020. godinu, sa  24 glasa ZA i 1 PROTIV.

4. Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko za 2020.godinu.

IZVJESTILAC: Emir Fejzović,pomoćnik Gradonačelnice

Amandmani Kluba vijećnika SDA:

Amandman I nije usvojen: 8 glasova ZA i 17 UZDRŽANIH

Amandman II nije usvojen: 8 glasova ZA i 17 UZDRŽANIH

Amandman III nije usvojen: 8 glasova ZA i 17 UZDRŽANIH

Amandman IV nije usvojen: 9 glasova ZA i 16 UZDRŽANIH

Amandman V nije usvojen: 8 glasova ZA i 17 UZDRŽANIH

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada Visoko za 2020.godinu sa  15 glasova ZA, 2 PROTIV, 8 UZDRŽANIH.

5. Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2020. godinu,

IZVJESTILAC: Emir Fejzović,pomoćnik Gradonačelnice

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2020. godinu, sa  16 glasova ZA i 9 UZDRŽANIH.

6. Prijedlog programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području Grada Visoko za 2020. godinu,

IZVJESTILAC: Emir Fejzović,pomoćnik Gradonačelnice

Gradsko vijeće je usvojilo Prijedlog programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području Grada Visoko za 2020. godinu,  sa  16 glasova ZA, 1 PROTIV, 8 UZDRŽANIH.

7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko za 2020. godinu,

IZVJESTILAC: Emir Fejzović,pomoćnik Gradonačelnice

Gradsko vijeće je usvojilo, Prijedlog  Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području Grada Visoko za 2020. godinu, sa  16 glasova ZA, 1 PROTIV, 8 UZDRŽANIH.

8. Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020.godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

Gradsko vijeće je usvojilo, Prijedlog programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020.godinu sa  17 glasova ZA i 8 UZDRŽANIH.

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Grada Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

Gradsko vijeće je usvojilo, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Grada Visoko sa 24 glasa ZA i 1 UZDRŽAN.

10. Nacrt odluke o administrativnim taksama Grada Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

Gradsko vijeće je usvojilo, Nacrt odluke o administrativnim taksama Grada Visoko  sa  25 glasova ZA.

11. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Gradske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

Gradsko vijeće je usvojilo, Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Gradske izborne komisije Visoko sa  24 glasa ZA i 1 UZDRŽAN.

12. Vijećnička pitanja i inicijative

Nova vijećnička pitanja i inicijative postavili su:

Elvedin Šabanović

Nedžad Mehmedagić

Nermina Vehabović – Rudež

Akif Ohran

Mirnes Fatić

Melina Pirija

Mirza Bukić

Sjednica je sa radom završila u 17:15 h.

Press Grada Visoko