Izvještaj sa 4. sjednice Gradskog vijeća Visoko

U Velikoj sali Grada Visoko danas (petak, 29.11.2019.), sa početkom u 16:00 sati, počela je 4. sjednica Gradskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Dnevni red je usvojen sa 25 glasova ZA, a na sjednici se raspravljalo o 8 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane slijedećim redoslijedom:

1.   Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Gradsko vijeće isti usvojilo sa 25 glasa ZA.

2.  Nacrt  budžeta  Grada  Visoko za 2020.godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice 

Gradsko vijeće je usvojilo Nacrt budžeta Grada Visoko za 2020.godinu sa  16 glasova ZA, 7 PROTIV, 2 UZDRŽANA.

3.  Nacrt  odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za 2020.godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

Gradsko vijeće je usvojilo Nacrt odluke budžeta Grada Visoko za 2020.godinu sa 

23 glasa ZA i 2 UZDRŽANA

4.   Nacrt programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020.godinu

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar  Gradskog  vijeća Visoko

Nacrt programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020.godinu usvojen je sa 16 glasova ZA i 8 UZDRŽANIH.

5. Prijedlog odluke o pristupanju Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i ublažavanje klimatskih promjena

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnice

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog Zaključka usvojilo sa 25 glasova ZA.

6. Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti:

– Prijedlog odluke o davanju podrške  adaptacije objekta  za potrebe Medžlisa

Islamske zajednice Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnice

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog Zaključka usvojilo sa 25 glasova ZA.

7. Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period 1.1.2019.- 30.09.2019.godine.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnice

Gradsko vijeće je ovaj prijedlog  usvojilo sa 15 glasova ZA, 1 PROTIV i 9 UZDRŽANIH.

8. Vijećnička pitanja i inicijative

Nove inicijative uputili su vijećnici:

– Elvedin Šabanović

– Mirza Bukić

-Melina Pirija

-Džafić Emir

Sjednica je sa radom završila u 17:10 h.

Press Grada Visoko