Izvještaj sa 17. sjednice Općinskog vijeća Visoko

U petak, 30. 3. 2018. godine sa početkom u 16 sati u Velikoj sali, održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Visoko.

Sjednici su prisustvovali: Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić, 24 vijećnika, pomoćnici Općinske načelnice, šefovi Odsjeka, općinski pravobranilac i predstavnici medija

Kašnjenje na sjednicu je najavio vijećnik Dejan Šćepanović

Odsustvo sa sjednice je najavila vijećnica Mirela Mateša – Bukva

Dnevni red je usvojen sa 23 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 11 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane kako slijedi:

 

1. Izvod iz zapisnika sa 16. i II Tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Visoko  i II Tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 23 glasa ZA

2. Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinske načelnice Visoko i o radu Općinskih službi uprave općine Visoko u 2017. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2017. godini

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, sa 16 glasova ZA , i 7 glasova UZDRŽAN, usvojilo  Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinske načelnice Visoko i o radu Općinskih službi uprave općine Visoko u 2017. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2017. godini

3. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2017. godini

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, sa 16 glasova ZA, i 8 glasova UZDRŽAN, usvojilo Izveštaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2017. godini

4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu

Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA2 glasa PROTIV i 6 glasova UZDRŽAN, usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu

5. Prijedlog odluke o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, poslovnih zona, ulica, trgova i kućnih brojeva na području Općine Visoko

Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA , i 2 glasa UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog odluke o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, poslovnih zona, ulica, trgova i kućnih brojeva na području Općine Visoko

6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko

Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA2 glasa PROTIV i 6 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko

7. Prijedlog odluke o utvrđivanju prestanka statusa javno dobro na nekretnini označenoj kao k.č.1764/2 KO Gračanica

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 24 glasa ZA, usvojilo Prijedlog odluke o utvrđivanju prestanka statusa javno dobro na nekretnini označenoj kao k.č.1764/2 KO Gračanica

8. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina označenih kao k.č. 1764/2 KO Gračanica za nekretninu označenu kao k.č.1765/2 KO Gračanica

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 24 glasa ZA, usvojilo Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina označenih kao k.č. 1764/2 KO Gračanica za nekretninu označenu kao k.č.1765/2 KO Gračanica

9. Prijedlog odluke o potvrđivanju zamjene člana Savjeta Mjesne zajednice Rosulje

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 24 glasa ZA, usvojilo Prijedlog odluke o potvrđivanju zamjene člana Savjeta Mjesne zajednice Rosulje

10.  a) Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine Visoko u Skupštini JP “Visoko Ekoenergija”d.o.o. Visoko za razrješenje člana/predsjednika Nadzornog odbora “Visoko Ekoenergija”d.o.o. Visoko i imenovanje  člana Nadzornog  odbora JP “Visoko Ekoenergija”d.o.o.  na kraći period

Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA, i 8 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine Visoko u Skupštini JP “Visoko Ekoenergija”d.o.o. Visoko za razrješenje člana/predsjednika Nadzornog odbora “Visoko Ekoenergija”d.o.o. Visoko i imenovanje  člana Nadzornog  odbora JP “Visoko Ekoenergija”d.o.o.  na kraći period

 

b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i oglašavanju pozicije za člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA, i  8 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i oglašavanju pozicije za člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

 

c) Prijedlog Zaključka o standardima i kriterijima za imenovanje člana Nadzornog    odbora JP “Visoko Ekoenergija”d.o.o. Visoko

Općinsko vijeće je, sa 16 glasova ZA, i 8 glasova UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog Zaključka o standardima i kriterijima za imenovanje člana Nadzornog    odbora JP “Visoko Ekoenergija”d.o.o. Visoko

 

11.  Vijećnička pitanja i inicijative

 

Sjednica je sa radom završila u 17 sati   

 

 

Press Općine Visoko