Izvještaj redovne godišnje izvještajne skupštine SRD ”Visoko” Visoko

Sportsko-ribolovno-društvoDana 08.02.2015. (nedjelja) u prostorijama “Ribarskog doma” održana redovna izvještajna godišnja skupština društva, zamjenik skupštine društva Čehajić Midhat započeo vođenje skupštine i predao vođenje skupštine novoizabranom predsjedniku skupštine Čelebić Nijazu.

Dnavni red:

1.Izbor verifikacione komisije od 2 dva člana i ovjerivajići zapisnika od 2 član
2.Izbor predsjednika skupštine
3.Izvještaj o radu za 2014.
4.Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2014.
5.izvještaj nadzornog odbora za 2014.
6.Izvještaj takmičarske komisije za 2014.
7.Izvještaj društvene kontrole za 2014.
8.Plan rada za 2015.
9.Prijedlog finasijskog poslovnja za 2015.
10.Razno

-Nakon izbora verifikacione komisije od 2 člana i ovjerivači zapisnika od 2 člana, jednoglasnom odlukom delegata skupštine za verifikacionu komisiju izabrani su (Bukurević Zijad i Alić Zaim), za ovjerivače zapisnika izabrani su (Šahinović Nijaz i Dreca Hasan). Predsjednik društva otvorio je skupštinu,te zatim zamjenik predsjednika skupštine Čehajić Midhat pročitao dnevni red,zbog smrti predsjednika skupštine društva Dedić Mustafe-Musteta, slijedio je izbor predsjednika skupštine društva, jednoglasnom odlukom delegata skupštine za predsjednika skupštine izabran je Čelebić Nijaz.
-Predsjednik društva Hodžić Kenan je upoznao delegate skupštine o radu društva u prošloj godini. Jednoglasnom odlukom delegata skupštine usvaja se izvještaj o radu za 2014.
-Finansijsko poslovanje za 2014. prezentovao je sekretar društva Koljenović Emir. Finansijsko poslovanje za 2014. jednoglasnom odlukom delegate skupštine se usvaja.
-Predsjednik Nadzornog odbora Koljenović Alija upoznao je prisutne delegate skupštine o pregledu finansijskog poslovanja za 2014. jednoglasnom odlukom nadzornog odbora i delegata skupštine usvaja se izvještaj nadzornog odbora za 2014.g.
– Predsjednik Takmičarske komisije Koljenović Adnan prezentovao izvještaj takmičarske komisije za 2014. godine i jednoglasnom odlukom delegata skupštine usvaja se izvještaj takmičarske komisije za 2014.
-Predsjednik Društvene kontrole Bukurević Zijad upoznao je prisutne o radu društvene kontrole, jednoglasnom odlukom delegata skupštine usvaja se izvještaj društvene kontrole za 2014.
-Plan rada za 2015. odvijao bih se u slijedećim kvartalima,izvjestilac predsjednik Hodžić Kenan:

1-Kvartal

-Održavanje godišnje skupštine SRD ”Visoko” Visoko
-Stavljanje u promet godišnjih dozvola za 2015.
-Poribljavanje
-Učešće delegate na skupštinama SRS FBIH i SSRD ZE-DO kantona
-Otvaranje sezone ribolova 01.03.2015.

2-Kvartal

-Akcija čiščenja obala rijeka Bosne i Fojnice
-Organizovanje društvenog takmičenja i učešče na federalnim takmičenjima

3-Kvartal

-Organizovanje izleta
-Organizacija škole ribolova za mlađe kategorije
-Aktivnosti ribočuvarske službe,društvene kontrole i ostalih komisija društva
-Poribljavanje
-Održavanje godišnje skupštine (Priprema)
-Prijedlog finansijskog poslovanja prezentovao je sekretar društva, prijedlozi finansijskog poslovnja jenoglasnom odlukom delegata skupštine se usvaja.

-Razno:
-Za dugogodišnje članstvo i aktivnost u radu društva uručene su zahvlanice:Amir Burko. Limo Kenan,Bukurević Ermina, Ihtijarević Mersiha i Smajić Rušid.
-Za nesebično zalaganje i doprinos u radu društva Hasanu Dreci uručena je počasna dozvola.

UO SRD ”Visoko” Visoko