Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko u 2020. godini

7. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko planirana je za 27.05.2021. godine (četvrtak), a na dnevnom redu je i informacija iz naslova

Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko u 2020. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2021. godinu Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2020. godini
   2.1. JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko
   2.2. JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko
   2.3. JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko
   2.4. JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko,

Opširniji izvještaji u materijalu za vijeće – LINK:
MATERIJAL: https://www.dropbox.com/sh/k7k6c2nint5gs18/AABklqfXeVEGsZoyclceAvO4a?dl=0