Izvanredni rezultati na 9. Otvorenom kantonalnom takmičenju učenika i studenata muzike

Izvanredni rezultati učenika Škole za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko na 9. Otvorenom kantonalnom takmičenju učenika i studenata muzike

Dana 6.4.2019. godine u Zenici je održano 9. Otvoreno kantonalno takmičenje učenika i studenata muzike, i to u disciplinama gitara, harmonika, puhači/duhači i hor.
Na takmičenju je nastupilo osam učenika naše škole.
Postignuti su sljedeći rezultati:
SARAH KOLJENOVIĆ
gitara, I kategorija, Specijalna nagrada (100,00 bodova) – klasa Riad Musić

MUSTAFA ALIJAGIĆ
gitara, I kategorija, Prva nagrada (95,50 bodova) – klasa Mirza Hatunić

ZEJNEB IBRAHIMOVIĆ
gitara, I kategorija, Prva nagrada (95,50 bodova) – klasa Riad Musić

EMIL TOKALIĆ
gitara, I kategorija, Druga nagrada (88,75 bodova) – klasa Mirza Hatunić

BAKIR KUNIĆ
harmonika, I kategorija, Prva nagrada (97,00 bodova) – klasa Amir Pucar

AMINA UZUNALIĆ
gitara, II kategorija, Prva nagrada (95,25 bodova) – klasa Nedim Limo

MARIJA LENA SUBOTIĆ
gitara, II kategorija, Prva nagrada (90,50 bodova) – klasa Nedim Limo

EMINA DŽAFO
gitara, III kategorija, Prva nagrada (90,75 bodova) – klasa Nedim Limo

Istog dana na svečanom koncertu najboljih učesnika takmičenja nastupila su naša tri učenika: Sarah Koljenović, Bakir Kunić i Amina Uzunalić.
Učenicima, nastavnicima i roditeljima čestitamo na postignutim rezultatima.

Škola za osnovno muzičko obrazovanje ”Avdo Smajlović” Visoko