Izrada Urbanističkog projekta „Sebilj“ – Visoko

OBAVJEŠTENJE O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA „SEBILJ“ – VISOKO

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju,  svim zainteresovanim građanima, javnim ustanovama i javnim preduzećima na području  općine Visoko, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Visoko oglašava  da se pristupilo izradi Urbanističkog projekta „Sebilj“ – Visoko.

Nakon provedene zakonom propisane procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu ovog planskog dokumenta izabran je nosilac izrade, te se pristupilo  izradi istog.

Nosilac izrade  Urbanističkog projekta „Sebilj“ – Visoko je Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka, a  nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Visoko.

S tim u vezi, pozivaju se sve zainteresovane strane, javne ustanove i javna preduzeća  da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja dostave podatke, podloge i relevantne informacije, te prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na  području obuhvaćenom Urbanističkim projektom „Sebilj“ – Visoko.

Također, pozivaju se vlasnici zemljišta i objekata na njima da u istom roku dostave svoje prijedloge i sugestije za planska rješenja koja se tiču njihove imovine.

 

Prilog:

–          Obuhvat Urbanističkog projekta „Sebilj“ – Visoko.

 

Urban Sebilj