Izrada Regulacionog plana „Prijeko KTK“ – Visoko

OBAVJEŠTENJE O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA „PRIJEKO KTK“ – VISOKO

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju, svim zainteresovanim građanima, javnim ustanovama i javnim preduzećima na području grada Visoko, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko oglašava da se pristupilo izradi Regulacionog plana „Prijeko KTK“ – Visoko.

Nakon provedene zakonom propisane procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu ovog planskog dokumenta izabran je nosilac izrade, te se pristupa izradi istog.

Nosilac izrade Regulacionog plana „Prijeko KTK“ – Visoko je „IPSA“ d.o.o. Sarajevo, a nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko.
S tim u vezi, pozivaju se sve zainteresovane strane, javne ustanove i javna preduzeća da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenje dostave podatke, podloge i relevantne informacije, te prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na području obuhvaćenom Regulacionim planom.
Također, pozivaju se vlasnici zemljišta i objekata na njima da u istom roku dostave svoje prijedloge i sugestije za planska rješenja koja se tiču njihove imovine.


Prilog:
Obuhvat Regulacionog plana „Prijeko KTK“ – Visoko.