Izrada Regulacionog plana „Centar 3-I“ – Visoko

U skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju, svim zainteresovanim građanima, javnim ustanovama i javnim preduzećima na području općine Visoko, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove, katastar nekretnina i javne nabavke Općine Visoko oglašava da se pristupilo izradi Regulacionog plana „Centar 3-I“ – Visoko.

Nakon provedene zakonom propisane procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu ovog planskog dokumenta izabran je nosilac izrade, te se pristupilo  izradi istog.

Nosilac izrade Regulacionog plana „Centar 3-I“ – Visoko je „Projekt“ a. d. Banja Luka, a nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove, katastar nekretnina i javne nabavke Općine Visoko.

S tim u vezi, pozivaju se sve zainteresovane strane, javne ustanove i javna preduzeća da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenje dostave podatke, podloge i relevantne informacije, te prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na području obuhvaćenom Regulacionim planom „Centar 3-I“ – Visoko.  

Također, pozivaju se vlasnici zemljišta i objekata na njima da u istom roku dostave svoje prijedloge i sugestije za planska rješenja koja se tiču njihove imovine.

Prilog:    Obuhvat Regulacionog plana „Centar 3-I“ – Visoko.