Izrada projekta kružnog toka na spoju regionalnih cesta R443 i R445 na ulazu u Visoko u završnoj fazi

S obzirom na činjenicu da je Glavni projekat kružnog toka na ulazu u grad Visoko zatečen s negativnim mišljenjem revidenta, a kako bi se izvršila dubinska analiza projekta i kako bi se dali prijedlozi za poboljšanje i otklanjanje primjedbi, u Gradskoj upravi održano je nekoliko sastanaka. Zbog navedenog negativnog mišljenja revidenta i neophodnosti prepravljanja uočenih anomalija, angažovani su Omanović Hasret, Mrkalić Asim i Šabanović Nijaz da izvrše analizu projekta i daju primjedbe s jasnim stručno-tehničkim prijedlozima u smislu šta treba doraditi i popraviti, a kako bi projektant imao jasne upute za rad.

Nakon dostavljanja analize s primjedbama projektant je uvažio date primjedbe, izvršio korekcije, te Gradskoj upravi dostavio situaciono rješenje kružnog toga na spoju regionalnih cesta R443 i R445 na dalju saglasnost, a radi završetka izrade nove projektne dokumentacije.

Tim povodom gradonačelnik Ganić je danas ponovo održao sastanak sa predstavnicima nadležnih Službi te Omanović Hasretom, Mrkalić Asimom i Šabanović Nijazom koji su ponovo izvršili analizu ponuđenog situacionog rješenja i dali pozitivno mišljenje u smislu da se projektantu dostavi pisana saglasnost na ponuđeno korigovano rješenje, te predložili da se paralelno pokuša uraditi i revizija projekta kako bi se konačno završila sva procedura i projekat bio spreman za realizaciju u narednoj godini.

Gradska uprava Visoko