Izmjene zakona o socijalnoj zaštiti

Dio zakona o osobama koje primaju naknadu za tuđu pomoć i njegu

663
Zgrada Vlade ZDK
Zgrada Vlade ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatrala je i prihvatila izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, u dijelu koji se odnosi na osobe starije od 65 godina koje primaju naknadu za tuđu njegu i pomoć.

Ukoliko se prihvate izmjene ovog zakona, čije se usvajanje predlaže po skraćenom postupku, osobe starije od 65 godina će prava ubuduće ostvarivati na federalnom nivou, što je jedini zakonski slijed nakon presude Ustavnog suda.

-Vlada je razmatrala i prihvatila izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti u dijelu koji se odnosi na ovu kategoriju. Radi se o zakonu koji će donijeti znatna poboljšanja korisnicima, ali i određena sredstva u budžet ZDK-a, koja imamo namjeru preraspodijeliti na druge stavke. Ovim zakonom korisnici se vraćaju na nivo Federacije, s obzirom na to da je zakon koji je to regulirao ‘pao’ na Ustavnom sudu i doneseno je rješenje da se ti korisnici moraju vratiti na federalni nivo – rekao je Nurdžehan Šahinović, ministar za socijalnu zaštitu Vlade ZDK-a.

Do sada je na području ZDK-a oko 1.300 osoba koristilo pravo na naknade za tuđu njegu i pomoć, za koje je u budžetu ZDK-a bilo predviđeno oko dva miliona KM. Prelaskom korisnika ovih prava na federalni nivo naknade će im biti znatno uvećane. Ministar Šahinović je istakao da do prelaska na federalni nivo sve naknade će biti isplaćivane iz kantonalnog budžeta, što znači da ne bi trebalo biti zastoja u ostvarivanju ovog prava. Izmjenom i dopunom ovog zakona praktično će se samo izvršiti usklađivanje prava i reguliranje obaveza u skladu sa zakonom na nivou Federacije BiH.

Zenicablog/Visoko.co.ba

Komentari

komentara