Izmjene Ustava FBiH bez dana čekanja

Babić i Ramović ističu kako inicijativa Jasmina Imamovića o promjeni Ustava FBiH na prvo mjesto stavlja privredu, a ne administraciju

Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović pozdravio je inicijativu kolege iz Tuzle Jasmina Imamovića, koja se odnosi na izmjene Ustava FBiH. Prema Imamovićevom prijedlogu, krajnji rezultat bio bi u ekonomičnijem i funkcionalnijem uređenju. Budžet FBiH bio bi duplo veći, kao i budžeti gradova i općina, a sredstva vanbudžetskih fondova neuporedivo veća nego danas.

Ekonomski razvoj

– Smatram da je sve što je navedeno i opravdano. Mnogi u BiH nisu svjesni da je sve na lokalnim zajednicama i da mi imamo ogromne probleme upravo zbog ustrojstva. Želimo da pomognemo građanima na svaki način, privrednicima. Međutim, ta komplikovana administracija se najviše odrazi na terenu u lokalnim zajednicama. Treba pokrenuti tu inicijativu, jer ona ide ka jačanju lokalne zajednice i entiteta. Zbog toga je mnogo lakše funkcionisati u RS-u, jer je općina direktno vezana za republička ministarstva i mnoge su olakšice. Mislim da bismo svakako trebali podržati inicijativu, jer je realna. Treba da se krene temeljito, a ne da se samo pozivamo na nacionalno, hoće li biti koga i u kom dijelu, šta izgubiti. Treba da idemo ka racionalnom rješenju i po sistemu Zapada, gdje su lokalne zajednice na prvom mjestu. Ako se sve temeljito pripremi, ne vidim razloga ni da SDA i HDZ to ne podrže, navodi Ramović.


Ramović: Lakše funkcionisanje

Načelnica Općine Visoko Amra Babić kaže da se u potpunosti slaže sa Imamovićem, jer je lokalna samouprava u ovoj raspodjeli prihoda oštećena.

– Ne možemo govoriti o ekonomskom razvoju BiH kao države osim na način razvoja kroz općine, odnosno kroz lokalni ekonomski razvoj, naglašava Babić.

S ciljem boljeg života građana, ekonomski održivog razvoja i jačanja BiH, neophodne su promjene. Prema Imamovićevom mišljenju, jedna od tih promjena je i da se 35 vanbudžetskih fondova svede na pet federalnih vanbudžetskih fondova, čime bi se i 35 upravnih odbora svelo na njih pet, u kojima bi Ustavom bila zagarantovana ravnopravna nacionalna i regionalna zastupljenost svih članova upravljačke strukture. Dakle, svaki od 10 kantona morao bi imati svoje predstavnike i sjedišta svih fondova bila bi raspoređena u različite gradove FBiH.

– Kada je riječ o fondovima, potpuno podržavam inicijativu gradonačelnika Imamovića. Ovoliki broj fondova samo daje veliku administraciju. Šta reći na činjenicu da vodne naknade koje se prikupljaju na jedinstvenom računu putuju preko Federacije, preko kantona, da bi onda neko od kantona po osnovu nekih kriterija to rasporedio općinama, na projekte koje on smatra prioritetnim, a ne one značajne lokalnoj zajednici, kaže Babić.

Animozitet

Načelnica Visokog dodaje da je materija jako kompleksna i da joj treba pristupiti sa velikom pažnjom, naglašavajući da ne trebamo gubiti ni dana da je razmatramo i da pokušamo da je implementiramo.

– Nisam optimista. Mislim da politički uvjeti u BiH nisu na nivou da se ovako razumni prijedlozi i ovako razumne inicijative prihvate. Mislim da imamo situaciju totalnog neuvažavanja, ne samo potreba lokalne zajednice nego i načelnika kao nekog kog građani biraju direktno. A mi imamo veliki animozitet većih nivoa vlasti, posebno nosilaca izvršnih funkcija prema načelnicima. Ne znam zbog čega je to tako, kaže Babić.

Oslobođenje