Izmjena režima saobraćaja na cesti Visoko – Moštre zbog rekonstrukcije ceste

Iako je, prije više od mjesec dana, najavljen početak radova na regionalnoj cesti R 445 Moštre – Visoko, zbog aktuelne situacije sa pandemijom koronavirusa radovi koje izvodi kompanija Trgošped iz Kaknja prolongirani su. Tačnije, ova kompanija poslala je novo obavještenje građanima koji koriste ovu dionicu puta da radovi uskoro počinju, te o tome kako će se na toj dionici odvijati saobraćaj u narednih mjesec dana:

“Obavještavamo građane da će u periodu od 27. aprila do 27. juna 2020. godine, na dionici regionalne ceste R 445 Moštre – Visoko (stacionaća ST 3+460 do ST 4+060 km u naseljenom mjestu Moštre) biti izvršena izmjena režima saobraćaja za sve učesnike u saobraćaju, na osnovu rješenja Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona br. 12-27-17800-1-2/19, od 24. 04. 2020. godine i to kako slijedi:

  • Putnički saobraćaj će biti usmjeren na lokalnu cestu Šareni Hanovi – nadvožnjak – Donja Zimča;
  • Teretni saobraćaj će biti usmjeren na autoput A1 Kakanj – Visoko
  • Za potrebe pristupa objektima u neposrednoj blizini gradilišta bit će obezbijeđeno odvijanje saobraćaja naizmjenično jednom trakom, uz samu zonu izvođenja radova.
  • Tokom trajanja izmjene režima saobraćaja na gradilištu će biti postavljena privremena saobraćajna signalizacija, te uklonjena nakon završetka i prijema radova”.

Trgošped Kakanj