Izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu …

3. sjednica Gradskog vijeća Visoko zakazana je za 25.10.2019. godine (petak)

Prijedlog  izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za   2019.godinu.

OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov:

Pravni osnov za donošenje Prijedloga izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2019.godinu – cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna i kanalizaciona mreža („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 02/19 ), sadržana je u odredbama člana 10. Privremene statutarne odluke Grada Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj: 5/19).

Razlozi za donošenje:

NEPREDVIĐENI RADOVI:

Program kapilanih ulaganja se povećava zbog pojave vanrednih događaja i potreba koje se u vrijeme zaključenja ugovora nisu se mogle predvidjeti, a čije se nastupanje nije moglo izbjeći niti njihovo dejstvo otkloniti. U konkretnim slučajevima su uslovi za izvođenje radova u zemlji obzirom na heterogenu sredinu i sastav tla ili vodi pojava bujičnih tokova, i novonastale okolnosti nisu predviđeni dokumentacijom, a samim tim ni ugovorima i isti se moraju izvesti.

PREBACIVANJE SREDSTAVA:

U skladu sa nastalom potrebom za kvalitetnijim saobraćajnim rješenjem budžetska sredstva se preusmjeravaju na planirane stavke u Budžetu za 2019.godinu, kružna raskrsnica i Betonski most.

Problem predmetne semaforizirane raskrsnice se ogleda u vršnim satima kada je protok vozila i pješaka naročito izražen. Uvođenjem kružne raskrsnice izvršila bi se eliminacija konfliktnih tačaka (vozilo – vozilo, vozilo – pješak), smanjio bi se nivo buke, jer se u neposrednoj blizini nalazi kompleks stambenih  i poslovnih zgrada, smanjilo bi se vrijeme čekanja i podigao nivo bezbjednosti za sve učesnike saobraćaja. O opravdanosti ovog projekta se možemo uvjeriti naročito u periodu kada su isključeni semafori, te protok vozila se reguliše saobraćajnim znakovima i tom prilikom dolazi do učestalnih saobraćajnih nezgoda, ovaj problem je bio izražen u zimskom periodu. Također, istićemo da na navedenim regionalnim putnim pravcima PGDS je cca 20.000 voz/dan sa velikim učešćem putničkih, teških, lahkih teretnih vozila. Ove dionice puteva predstavljaju tranzitne saobraćajnice jer povezuju grad Visoko sa Kaknjom, Kiseljakom, Ilijašom i izlaz na koridor Vc. Shodno svemu navedenom smatramo da je ovo čvorište dvije izuzetno prometne saobraćajnice prioritet za modernizaciju i unaprijeđenje. Predmetna lokacija je trenutno u izuzetno lošem stanju obzirom na dotrajali kolovozni zastor sa izraženim udarnim rupama i mrežastim pukotinama.

Most preko rijeke Bosne u Visokom nalazi se na cestovnom pravcu R445, i povezuje gradsku jezgru sa desnom obalom rijeke Bosne, te  predstavlja svojevrsni simbol grada i važna je konekcija centra grada sa autobuskom stanicom i industrijskom zonom Ozrakovići. Obzirom da je za rekonstrukciju mosta pripremljena projektno – tehnička dokumentacija smatramo da se isti može kvalitetno rekonstruisati, te dodatno produžiti vijek trajanja. Najveći nedostatak na mostu je izostanak sistema za odvodnju površinske vode, te izostanak hidroizolacije što je uzrokovalo slobodan prolaz oborinskih voda i soli kroz betonsku konstrukciju slabijeg kvaliteta. Najveće oštećenje mosta je na nadlučnoj konstrukciji. Stubovi mosta, pogotovo dio iznad spoja sa lukom, karakteriza mala marka betona, loš kvalitet betoniranja, nedostatak armature, ali i izrazita masivnost koja godinama pomenute nedostatke amortizira, te čini konstrukciju stabilnu u vidu korištenja iste. Po pitanju ugrožene nosivosti, najkritičniji elementi su stubovi nadlučne konstrukcije u krajnjim rasponima, na kojima su stvoreni plastični zglobovi, te oštećena konstrukcija ploče koja se oslanja na pomenute stubove. Iz navedenog se može zaključiti da se most može svrstati u kategoriju dotrajalih objekata, sa procjenom oštećenja od investicione vrijednosti od 35% i sa potrebnom hitnom intervencijom na istom. Oštećenja konstrukcije su takva da se ne preporučuje prolaz teškog prometa preko iste, a u slučaju izostanka hitnih zahvata, degradacija konstrukcije bi mogla dovesti u pitanje stabilnost cijele nadlučne konstrukcije.

Shodno navedeno istićemo da je kroz Program kapitalnih ulaganja za 2019.godinu planirano da projekte izgradnje kružne raskrsnice i sanacija betonskog mosta realizujemo u saradnji sa Ministarstvom za prostorno uređenje, promet i komunikacije ZDK. Obzirom da Ministarstvo, nije prepoznalo značaj realizacije navedenih projekata te iste nije uvrstilo na listu projekata za realizaciju u narednom periodu, a u cilju realizacije Programa kapitalnih ulaganja za 2019.godinu koje je usvojilo Gradsko vijeće, Grad Visoko preuzima cjelokupno finansiranje ova dva projekta.

Program kapitalnih ulaganja:
http://magazinplus.eu/wp-content/uploads/2019/10/Program-kapitalnih-ulaganja.xlsx