Između JKP ¨VISOKO¨ i Fonda za zaštitu okoliša FBiH potpisan Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava

Obavještavamo javnost i korisnike komunalnih usluga u gradu Visokoda je potpisan Ugovor između JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko  i  Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a koji se odnosi na finansiranje nabavke specijalnog vozila.

Ovim Ugovorom Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH odobrava finansijska sredstva  JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko u skladu sa namjenama utvrđenim finansijskim planom  Fonda za 2020. godinu („Službene novine FBiH“, broj: 98/19).

Odobrena sredstva u iznosu od 80.000 KM bit će utrošena u svrhu finansiranja nabavke opreme u okviru projekta: „Nabavka specijanog vozila-podizač kontejnera za odvojeno prikupljanje luga“, te se u druge svrhe ne mogu koristiti.

Posebno nas čini sretnim što za vrijeme pandemije COVID-19 naše Preduzeće i dalje nastavlja sa realizacijom dobrih i uspješnih projekata.

JKP Visoko