Izgradnja mosta Loznik

Općina Visoko je na osnovu glavnog projekta: Most preko rijeke Goruše u naselju Loznik, šifra: 011-06/2017 od juna 2017. godine, urađenog od strane „BauArt“ d.o.o. Visoko, a revidiranog od strane „Trasa“ d.o.o. Sarajevo 09.10.2017.godine, pokrenula postupak javne nabavke za izgradnju mosta Loznik.

Vrijednost javne nabavke bez PDV – a iznosi 99.724,53 KM.

Projektnom dokumentacijom predviđena je dužina mosta od 18 metara, širina od 4 metra, a biti će izgrađen od armirano betonske konstrukcije.

Projekat izgradnje mosta Loznik realizovat će se sredstvima koja su obezbjeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu.