Izgradnja javne rasvjete u naselju Čekrekčije

U toku je nastavak izgradnje javne rasvjete u naselju Čekrekčije. Postupkom javne nabavke za izvođenje radova izabrana je firma „Elvik”.

U okviru izvođenja radova na ovoj dionici planirano je postavljanje 14 toplocinčanih stubova, 14 rasvjetnih tijela, 440 metara napojnog kabla, kao i 1 ormar javne rasvjete.

Cek1

Ukupna vrijednost radova na  Izgradnji rasvjete iznosi: 29.219,58 KM sa PDV – om.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „BauArt“ d.o.o.  Visoko.

Cek2

Projekat izgradnje javne rasvjete u MZ Čekrekčije realizuje se sredstvima koja su u cijelosti obezbijeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2017.godinu.

Cek3

Realizacijom ovog projekta mještanima naselja Čekrekčije se povećava sigurnost i olakšava kretanje svih učesnika u saobraćaju dionicom puta R445.

Cek4

Press Općine Visoko