Izgradnja Dnevnog centra za osobe sa posebnim potrebama u Žepču

Obavještenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK i Udruženja Humanost, Zenica

896

Dana 11. maja 2015. godine u zgradi Općine Žepče sa početkom u 11:00 održaće se svečano potpisivanje Ugovora o realizaciji projekta „Izgradnja zgrade Dnevnog centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Općini Žepče“. Da vladin i nevladin sektor mogu zajedničkim ulaganjem i naporima postići zavidne rezultate potvrđuje i ovaj projekat, koji će implementirati Vlada Zeničko-dobojskog kantona – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Općina Žepče, Udruženje Humanost – societas humanitatis Zenica, Ustanova „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj, njemačka organizacija Terra Tech Förderprojekte e.V. iz Marburga, kao administrativni, i Lebenshilfe Plauen GmbH, kao stručni partner.

Novi objekat u Žepču se gradi za potrebe već postojeće Ustanove „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ u Maglaju čiji je broj korisnika vremenom prerastao postojeće prostorne i kadrovske kapacitete zbog čega se ukazala potreba za realizaciju jednog ovakvog projekta. Pored toga, usljed katastrofalnih poplava u maju 2014. godine uništene su prostorije, inventar i vozni park Ustanove. Izgradnjom novog objekta smanjio bi se rizik od ponovnog plavljenja kao i devastacija prostora i inventara.

Podsjećanja radi, Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama u Maglaju djeluje od decembra 2006. godine i do kraja 2011. godine je bio projekat koji se finansirao iz budžeta Zeničko-dobjskog kantona, općina Maglaj, Zavidovići i Žepče uz inostrano sufinansiranje tokom prve dvije godine rada. 01. januara 2012. godine ovaj projekat je prerastao u Ustanovu „Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama“ Maglaj koju je osnovalo Udruženje Humanost Zenica uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona i općina Maglaj, Zavidovići i Žepče koji je i danas finansiraju.

Ciljna grupa Dnevnog centra će i dalje biti osobe sa posebnim potrebama sa područja Općine Maglaj, Općine Zavidovići i Općine Žepče, i to: djeca i mladi školskog uzrasta koji zbog svojih posebnih potreba ne mogu pohađati redovnu školu te odrasle osobe sa posebnim potrebama koje nisu osposobljene za rad. Korisnicima školskog uzrasta Dnevni centar će i dalje pružati usluge individualnog terapijskog i grupnog odgojno-obrazovnog rada, dok će odraslim osobama omogućiti doedukaciju, rehabilitaciju i osposobljavanje za rad.

U finansiranju projekta će učestvovati: Ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Vlade SR Njemačke putem HO Terra Tech i Udruženja Humanost sa cca. 1.173.500 KM, Vlada Zeničko-dobojskog kantona sa cca. 200.000 KM, Općina Žepče sa cca. 120.000 KM (na ime obezbjeđivanja placa za izgradnju, obezbjeđivanja potrebne dokumentacije i priključka objekta na infrasturkturu) te privatni donatori iz Njemačke sa oko 40.000 KM. Ukupna vrijednost projekta je cca. 1.533.500 KM.

Izgradnja objekta bi trebala trajati od juna 2015. do ljeta 2016. godine. Otvorenje objekta je planirano za septembar 2016. godine.  Nosilac implementacije projekta je Udruženje Humanost Zenica.

Ceremoniji potpisivanja Ugovora o izgradnji će prisustvovati: Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, Mehmed Mustabašić, načelnik Općine Maglaj, Suad Omerašević, načelnik Općine Zavidovići, Mato Zovko, načelnik Općine Žepče te predstavnici Udruženja Humanost.

Komentari

komentara