Izgrađeno oko 35 kilometara vodovodne trase

Projekat vodosnabdijevanja za 12 000 stanovnika općine Visoko koji je započet 14. augusta prošle godine, još uvijek traje, a radovi se izvode intenzivno.

Do sada je izgrađeno oko 35 kilometara vodovodne trase, a radovi na polaganju cijevi se trenutno vrše u MZ Gračanica. Također, u toku su i aktivnosti u MZ Kula Banjer, gdje se okončavaju betonski radovi na rezervoaru zapremine 50 m3.

Podsjećamo, 29. decembar prošle godine, ostat će dugo u pamćenju svih stanovnika općine Visoko, a posebno će ga se rado sjećati mještani naselja Čekrekčije. Razlog je puštanje u funkciju prvog priključka na novoizgrađeni gradski vodovodni sistem.

Historijski projekat za stanovnike općine Visoko, koji će riješti najosnovniju životnu potrebu za još 12 000 naših sugrađana, realizira se predviđenom dinamikom, a plan je da korisnici na svojim slavinama imaju gradsku vodu iz sistema kojim upravlja JKP „Visoko“ i koja je higijenski, epidemiološki i bakteriološki kontrolisana.

Ovim putem, su slopu projekta dogradnje gradskog vodovodnog sistema, najavljujemo i radove na asfaltiranju prokopa u ul. Alije Izetbegovića i u Prijekom, koji su planirani za tekuću sedmicu.

 

Press Općine Visoko