Izet Smajević izabran u ANUBiHNa jučerašnjoj izbornoj Skupštini

Izabrani članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

ANUBiH će pravovremeno obavijestiti javnost i medije o datumu svečane sjednice na kojoj će promovirati novoizabrane članove

Autor: Fena

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) pokrenula je proceduru za izbor novih članova tokom 2017. godine, a izbornu Skupštinu održala je jučer.

Tajnim glasanjem za redovne članove ANUBiH – akademike izabrani su dosadašnji dopisni članovi ANUBiH:

1. Vladimir Beus, biotehničke nauke – šumarstvo

2. Mirsada Hukić, biomedicina i zdravstvo – mikrobiologija

3. Dževad Karahasan, književnost

4. Slavo Kukić, društvene nauke – sociologija, politologija

5. Ljerka Ostojić, biomedicina i zdravstvo – anatomija

6. Mirko Pejanović, društvene nauke – politologija, sociologija

7. Miodrag Simović, društvene nauke – pravo

8. Asif Šabanović, tehničke nauke – automatika

9. Mirjana Vuković, prirodne nauke – matematika

10. Enver Zerem, biomedicina i zdravstvo – interna medicina.

Od 19 prijedloga za izbor kandidata za nove dopisne članove ANUBiH, tajnim glasanjem izabrani su:

1. Mile Babić, humanističke nauke – filozofija

2. Slobodan Blagojević, književnost

3. Fikret Čaušević, društvene nauke – ekonomija

4. Blagoje Govedarica, humanističke nauke – arheologija

5. Rifat Hadžiselimović, prirodne nauke – genetika

6. Senahid Halilović, humanističke nauke – lingvistika

7. Hazim Hrvatović, prirodne nauke – geologija

8. Isak Karabegović, tehničke nauke – mašinstvo

9. Marina Katnić-Bakaršić, humanističke nauke – lingvistika

10. Radivoj Mandić, arhitektura

11. Izet Smajević, tehničke nauke – mašinstvo.

Javnim glasanjem, u status domaćeg člana (državljani BiH koji trajno borave u inozemstvu), izabrani su:

1. Adnan Čustović, biomedicina i zdravstvo – pedijatrijska alergologija

1. Svjetlana Fajfer, prirodne nauke – fizika

2. Adnan Ibrahimbegović, tehničke nauke – građevinarstvo

3. Mehmed Kantardžić, tehničke nauke – računarstvo-informatika

4. Ivan Markešić, društvene nauke – sociologija

5. Gordan Srkalović, biomedicina i zdravstvo – onkologija

6. Mihra Taljanović, biomedicina i zdravstvo – radiologija

U status inozemnog člana ANUBiH javnim glasanjem izabrani su:

1. Ferdo Bašić, biotehničke nauke – šumarstvo; (Republika Hrvatska)

2. Jagoda Buić, ambijentalna umjetnost; (Republika Hrvatska)

3. Ivo Goldstein, društvene nauke – historija; (Republika Hrvatska)

4. Muhammad Muwaffaq Gega al-Arnaut, društvene nauke – historija; (Hašemitska Kraljevina Jordan)

5. Joseph Straus, društvene nauke – pravo; (Savezna Republika Njemačka)

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine će pravovremeno obavijestiti javnost i medije o datumu svečane sjednice na kojoj će promovirati novoizabrane članove.