Iz arhiva o Danu otpora agresiji u Visokom (Video)

3. maj, Dan otpora agresiji, jedan od najvažnijih datuma u novijoj historiji Visokog.

3. maja 1992. godine pale su prve granate na grad Visoko. Visočanima je bilo jasno da bez otpora, nema ni slobode.

Iz arhive Magazina plus izdvajamo neke zapise na tu temu:

Dr. Rasim Delić: 3. maja 1992. – Visočki i Brezanski odredi u pokušaju deblokade Sarajeva

“3. maja Visočki i Brezanski odred su izvršili protivnapad na snage srpskog agresora u svojim zonama odgovornosti, a u sklopu pokušaja deblokade Sarajeva izvana i iznutra. Podršku je pružao Mješoviti artiljerijski divizion s 50 mina 82 mm. Bio je to bezuspješan protivnapad nakon kojeg su slijedili još jači artiljerijski udari agresora po Visokom i Brezi. Napad je bio unaprijed osuđen na neuspjeh jer nismo imali dovoljno snaga, imali smo veoma slabu minobacačku podršku, nedovoljno iskusan borački i starješanski sastav, a nismo uopće poznavali raspored i snagu neprijatelja. Bili smo naivno uvjereni da ćemo uspjeti …..

Visočki odred se nakon te borbe raspao te je komandantu OpŠTO Kadir Jusić izvršio naredbu za mobilizaciju, formiranje i obučavanje novog odreda….

Mada borbena djelovanja od 3. maja nisu polučila očekivani rezultat, ipak su za Visoko, Brezu i jedinice TO na tome prostoru značile veoma mnogo. Osim što je to bilo prvo borbeno iskušenje, to je bilo na neki način i upozorenje arpskom agresoru da se visočki i brezanski branioci neće isključivo braniti….”

“Na čelu Armije u ratu i miru – Lice i naličje rata”, Dr. Rasim Delić

1993. – Mijo Mateša, komandant

Emisija 493 – Obilježen Dan otpora agresiji na području općine Visoko

Kadir Jusić (2010)

Visoko – Treći maj: Mirsad Sirčo komandant prije 5 godina

Vahid Karavelić govori o položaju Visokog u ratu 1992.-1995. – Emisija 597

Mersed Šahinović, SDA lider “90-tih u Visokom: Samoorganizovanja građana za odbranu početkom rata