Ispraćena IV generacija volontera u Općini Visoko

U okviru projekta upošljavanja mladih ljudi bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje za samostalan rad u jedinicu lokalne samouprave općine Visoko u periodu od jedne godine bez zasnivanja radnog odnosa danas je četvrta generacija volontera završila svoj pripravnički rad. Naime, kroz četiri godine Općina Visoko je osposobila 74 mlade osobe za samostalan rad i na taj način pomogla mladim ljudima da svoje znanje, vještine i umijeće primijene i pripreme se za tržište rada. Općinska načelnica mr.sci. Amra Babić uručila je volonterima uvjerenja o završenom pripravničkom radu, čestitala i poželjela mnogo uspjeha u životu, sa porukom da čovjek nikada ne treba da prestane da uči, jer znanjem se čovjek gradi i stiče samopouzdanje.

 

Press Općine Visoko