Islamski centar u džematu Maurovići dobija vodu i kanalizaciju

U džematu Maurovići danas se odvijaju radovi na priključenju kanalizacije i vodovoda Islamskog centra sa džamijom u lokalnu kanalizacionu i vodovodnu mrežu čija je ukupna vrijednost 6,000.00 KM. Općina Visoko je prepozanala i podržala ovu akciju, a Općinska načelnica mr.sci Amra Babić, posjetila džemat Mauroviće i obišla radove. Najmlađi članovi džemata Maurovići priključili su se akciji kroz čišćenje putnog pojasa na saobraćajnici Radovlje-Moštre i time dali svoj doprinos u džematu.
Načelnica Babić o današnjoj akciji kazala je: „Općina Visoko podržava ovaj vid saradnje i akcije ovog karaktera, i smatram da nam je obaveza podržati mjesne zajednice, a posebno one koje vrijedno rade, kao što je primjer današnje akcije u džematu Maurovići. Ovo nije prvi put da oni imaju ovaj vid aktivnost koji je od šireg društvenog značaja. Ovom prilikom pozivam i druge mjesne zajednice i sve građane općine Visoko da se ugledaju na ovaj pozitivan primjer i da pokrenu ovakve aktivnost, a mi smo tu da vas podržimo.“
Članovi džemata Maurovići, zahvalili su se Općini i Općinskoj načelnici na dobroj saradnji i prepoznavanju kvalitetnih ideja i projekata i obećali da će i dalje raditi za opće dobro svih građana.

Press Općine Visoko