Islam i propisi

1. Islam zabranjuje izdavanje fetve* bez ispunjavanja svih neophodnih uslova za njezino izdavanje.Čak i onda, fetva mora da ispunjava uslove islamske pravne teorije u skladu sa definicijama iz klasičnih tekstova. Kod donošenja fetve se takođe zabranjuje citiranje Kur’anskih sura odn. ajeta ili dijelova sura odn. ajeta bez razmatranja cjelokupnosti Kur’ana i hadisa koje se odnose na temu koja se razmatra. Drugim riječima, postoje strogi subjektivni i objektivni preduslovi za izdavanje fetvi, pa se, s tim u vezi, Kur’anske sure i ajeti ne mogu olako koristiti u izlaganju pravne argumentacije bez razmatranja cjelokupnog sadržaja Kur’ana i hadisa.

2. Islam zabranjuje donošenje zakonom obavezujućih odluka po bilo kojoj temi bez majstorskog znanja arapskog jezika.

3. Islam zabranjuje pretjerano pojednostavljivanje pravno šerijatskih tema i ignorisanje dokazanih islamskih nauka.

4. Islam dozvoljava učenjacima neslaganje po bilo kojoj temi, osim po pitanjima temeljnih istina vjere koju svi muslimani moraju da znaju.

5. Kod donošenja zakonskih rješenja, Islam zabranjuje neuzimanje u obzir savremene stvarnosti.

6. Islam zabranjuje ubijanje nevinih.

7. Islam zabranjuje ubijanje izaslanika, ambasadora i diplomata. Iz toga proizilazi da Islam zabranjuje ubijanje novinara i humanitarnih radnika.

8. Džihad, po Islamu, znači odbrambeni rat. Obavljanje džihada se ne dozvoljava bez legitimnog razloga, legitimne svrhe i bez legitimnih pravila ponašanja.

9. Islam zabranjuje proglašavanje ijednog ljudskog bića nemuslimanom, ukoliko on ili ona otvoreno ne proglasi nevjerovanje.

10. Islam zabranjuje nanošenje štete ili maltretiranje hrišćana ili drugih Ljudi Knjige na bilo koji način.

11. Obaveza je da se Jezidije smatraju za Ljude Knjige.

12. Islam zabranjuje ponovno uvođenje ropstva koje je ukinuto opštim konsenzusom.

13. Islam zabranjuje nasilno prevođenje ljudi na vjeru.

14. Islam zabranjuje da se ženama pobijaju njihova prava.

15. Islam zabranjuje da se djeci pobijaju njihova prava.

16. Islam zabranjuje kažnjavanje po hududu bez praćenja odgovarajućih postupaka koji obezbjeđuju pravdu i samilost.

17. Islam zabranjuje mučenje ljudi.

18. Islam zabranjuje unakaživanje leševa.

19. Islam zabranjuje pripisivanje zlih djela Allahu dž.š. (dželle šanuhu).

20. Islam zabranjuje uništavanje mezara i svetinja Poslanika s.a.v.s. (sallallahu alejhi we sellem) i njegovih ashaba r.a. (radijallahu anhum).

21. Islam zabranjuje oružani ustanak iz bilo kojeg razloga, osim ukoliko vladar ne izrazi jasno nevjerovanje i ne dozvoljava ljudima da klanjaju.

22. Islam zabranjuje proglašavanje Kalifata bez konsenzusa svih muslimana.

23. Islam dozvoljava lojalnost sopstvenom narodu.

24. Nakon smrti Poslanika Muhameda s.a.v.s., Islam ne traži ni od koga da vrši hidžru.

__________

1 Za pojašnjenje islamskih, pravno-šerijatskih i drugih termina koji se pojavljuju u ovom tekstu i koji potiču iz Kur’ana i hadisa pogledajte „Glosar religijskih pojmova“ Međureligijskog vijeća BiH:
http://www.pravoslovo.net/…/arhiva/arhiva01/glosar_Islam.pdf. Svaki citat iz Kur’ana koji se pojavljuje u ovom prijevodu potiče iz prijevoda Besima Korkuta: http://al-quran.info.