Irma Vranić i Belmin Puščul – dobitnici srebrene značke Univerziteta u Sarajevu (UNSA)

Irma Vranić srebrena značka prvi ciklus studija Fakultet zdravstvenih studija

Belmin Puščul srebrena značka prvi ciklus studija Elektrotehnički fakultet

(magazinplus.eu)

U toku je Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu (UNSA)  u dvorani “Juan Antonio Samaranch”.

Ove godine najveći i najprestižniji univerzitet u BiH promovira 5.491 diplomanta i magistranata.

Diplome se uručuju svim svršenim studentima prvog i drugog ciklusa studija, a na svečanosti je 166 najuspješnijih studenata dobilo posebna priznanja Univerziteta – Zlatna značka, Srebrna značka i Povelja Univerziteta u Sarajevu.

Fena