Irma Mulahasanovic Radivojević – BPS SH kandidat za Parlament FBiH

Irma Mulahasanovic Radivojević
Rođena 28.09.1990.godine u Visokom.Trenutno mjesto prebivališta Visoko.

Zavrsila Osnovnu školu u Dobrinju a srednju ekonomsku u Visokom i stekla zvanje Ekonomski tehničar.Završila 2 godine Ekonomije.Radila kao programer i kao operater šivenja u Prevent d.o.o. Visoko.

Poslije toga odlazi u Sloveniju u potrazi za zaposlenjem.Tu radi 3 godine za Interspar d.o.o Ljubljana.2015.godine se vraca u svoj rodni grad i postaje članica BPS Sefer Halilović.2016.godine se pojavljuje na listi za O.V Visoko.

Trenutno zaposlena,udata i majka jednog djeteta.
Hrabra,odlučna i pravedna borice se za narod,vratiti im povjerenje i prava koja su im oduzeta,za borce,za majke i njihova prava i naknade i jos mnogo prioriteta koje bi trebalo sto prije korigovati.

Irma Mulahasanovic Radivojević se nalazi na listi za Predstavnicki dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 4.