Interventni radovi u ulici Karavdića i Branilaca

U toku su interventni radovi na sanaciji udarnih rupa u ulici Karavdića, koja je u zimskom periodu pretrpjela znatna oštećenja.

U toku su radovi na iskopu kolovozne konstrukcije, kao i na nasipanju. U narednim danima planirano je asfaltiranje, nakon kojeg će saobraćaj kroz ovu frekventnu ulicu biti sigurniji za vozače i pješake.

Radovi se odvijaju nesmetano, u skladu sa propisanim tehničkim uslovima. U toku radova intenzivno se vrše stručno – tehničke kontrole od strane ovlaštenih predstavnika Općine Visoko, u cilju što kvalitetnijeg izvođenja radova.

Bran1

U ulici Branilaca, JKP „Visoko“ vrši korekciju visine šahtova i zamjenu dotrajalih šahtova na kanalizacionoj mreži.

Bran2

Press Općine Visoko