“Inicijativa mladića – promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa”

Izvještaj o završenoj evaluaciji projekta “Inicijativa mladića – promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa”

Na osnovu prethodnih iskustava i potreba zajednice, Udruženje “Damar omladine” zajedno sa lokalnim partnerima implementirao je projekat “Inicijativa mladića – promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa”. Program je razvijen od strane CARE Balkan zajedno sa lokalnim partnerima.
Ovaj projekat je podržan od strane Švajcarske Konfederacije koju predstavlja Savezno ministarstvo vanjskih poslova Švajcarske djelujući preko Ambasade Švajcarske u Bosni i Hercegovini.
Sveukupni cilj završne evaluacije je da procijeni i izmjeri razumijevanje i stavove mladića i djevojaka o rodno zasnovanom nasilju, rodnoj ravnopravnosti i zdravim životnim stilovima, prije i poslije završetka projektnih aktivnosti.
Ispitali smo efekte projektnih aktivnosti u sljedećim sferama života mladića i djevojaka: Mišljenja mladića i djevojaka u pogledu rodnih uloga i stavova; Situacija kod mladića i djevojaka u pogledu zdravlja, uključujući konzumaciju alkohola, pušenje i zloupotrebu supstanci; Iskustvo mladića i djevojaka sa nasiljem i nasiljem u vezi, kao počinilaca i kao žrtava; Nivo znanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, kontracepciji i polno prenosivim infekcijama; Efekti učešća mladića u različitim projektnim aktivnostima (npr. “Budi muško klub”, radionice, različite kampanje). Istraživanje je sprovedeno u nekoliko faza. U prvoj polovini 2015. godine, obavili smo prvu fazu istraživanja. U drugoj fazi, većina mladića i djevojaka učestvovalo je u edukativnom programu (intervencija). U trećoj fazi, u maju 2017. godine, obavili smo završno istraživanje.
Metode su uključivale kvantitativna istraživanja koja su učesnici popunjavali prije i poslije intervencije. Koristili smo upitnik koji je testiran u ranijim istraživanjima koje je implementirao CARE i neke druge istraživačke institucije. Najznačajniji gradovi u kojima je istraživanje sprovedeno su Banja Luka, Mostar i Sarajevo. Osim toga, program je u manjem i kraćem obimu implementiran u nekoliko drugih gradova: Bijeljina, Gradiška, Istočno Sarajevo, Jablanica, Kneževo, Novi Travnik, Visoko i Vlasenica.
U svakom gradu rad je uglavnom realizovan sa učenicima jedne ili dvije srednje škole. Svi ispitanici su bili mladići i djevojke u dobi od 15-18 godina. Dakle, ukupan uzorak u svim gradovima obuhvatao je 1.292 mladića i djevojke. Između dvije faze istraživanja, mladići i djevojke su bili uključeni u program intervencije, tzv. “Program Y”.
Dobijeni rezultati su zanimljivi a sličnost efekata između gradova ukazuje na autentičnost rezultata. U svim gradovima najznačajniji napredak je ostvaren na polju stavova prema rodnim odnosima i znanju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Pored toga, rezultati u većini gradova u završnom istraživanju otkrili su niži nivo počinjenog nasilja. Jedini slabiji rezultat se odnosi na upotrebu različitih psihoaktivnih supstanci što se podudara sa vršnjačkim normama koje prate taj period odrastanja, kao i sa nekim tradicionalnim i kulturnim običajima na našem području. Rezultati su takođe pokazali da je konzumiranje opijata obično u uzajamnoj korelaciji, kao i u korelaciji sa nasiljem. Za razliku od toga, postoje korelacije između veće rodne ravnopravnosti, više rada kod kuće, većeg znanja o SRZ i nižeg nivoa nasilja i manje upotrebe psihoaktivnih supstanci.
Ogromna većina mladih je potvrdila da su im radionice pomogle da se lakše nose sa različitim životnim problemima. Možemo zaključiti da dobijeni rezultati procjene ukazuju na svrsishodnost ovog programa.
Udruženje “Damar omladine” koristi priliku da se zahvali svima koji su učestvovali u pomenutom projektu i istraživanju a posebno kolektivu i uposlenicima Gimnazije u Visokom.
Svi koji žele detaljnu analizu izvještaja mogu se obratiti zahtjevom na mail: damaromladine@gmail.com