Informacija – Odobrenje za rad kladionica izdaje Ministarstvo finansija FBiH

Povodom zahtjeva MZ Gračanica za hitnu reakciju nadležnih službi vezano za rad kladionice u blizini O.Š. Musa Čazim Čatić , Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti daje slijedeću informaciju;

U skladu sa odredbama Zakona o igrama na sreću / „Službene novine FBiH“ broj 48/15/rješenje o davanju odobrenja za priređivanje igara na sreću je u nadležnosti Ministarstva finansija FBiH, a uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Ministarstvu finansija FBiH,  podnosilac zahtjeva je dužan dostaviti saglasnost nadležne općinske službe za obavljanje djelatnosti u prostorima uplatnih mjesta, a sa aspekta udaljenosti uplatnog mjesta od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola.

Od dana stupanja na snagu ovog zakonskog propisa Komisija formirana u sastavu Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti, po prijemu zahtjeva za izdavanje  navedene saglasnosti, provodi postupak propisan zakonom i zavisno od utvrđenog stanja na terenu:

– udaljenosti od vjerskih objekata i osnovnih i srednjih škola koja  ne može biti manja od 100 metara,

– ispunjenosti minimalno tehničkih uslova kada je riječ o prostoru – uplatnom mjestu

izdaje saglasnost da su ispunjeni uslovi za otvaranje uplatnog mjesta ili odbija zahtjev za izdavanje saglasnosti ukoliko nisu ispunjeni naprijed navedeni uslovi.

Kladionica za koju je MZ Gračanica podnijela zahtjev za hitno reagovanje nadležnih službi je funkcionisala na istoj lokaciji prije stupanja na snagu Zakona o igrama na sreću iz 2015. godine i pretpostavljamo da posjeduje odobrenje za rad nadležnog organa – Ministarstva finansija.

Navedenu činjenicu potrebno je da provjere inspekcijski organi koji također nisu u nadležnosti Općine Visoko, obzirom da nadzor nad radom kladionica vrši Porezna uprava FBiH.

Osnovna škola „Musa Čazim Čatić“ se obratila zahtjevom Općini Visoko dana 14.04.2017. godine da se izvrši izmještanje kladionice koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 20 metara od osnovne škole u Gračanici.

Informacijom broj 01/2-02-3723/17 od 15.05.2017. godine podnosilac zahtjeva je obaviješten da izmještanje kladionice nije u nadležnosti općine Visoko i upućen je na nadležne organe  /Ministarstvo finansija i Poreznu upravu FBiH/.

Prema tome nadležni organ za hitno reagovanje u ovom slučaju je Ministarstvo finansija FBiH i Porezna uprava FBiH. 

 

 

SLUŽBA ZA FINANSIJE,PRIVREDU 

I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

 

Press Općine Visoko