Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području općine Visoko za 2016.

Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području općine Visoko za 2016.

11. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) održati: 29.09.2017. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko

12.  Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području općine Visoko za 2016. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

 

 1. UVOD

 

Na osnovu Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2017. godinu pripremljena je Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području općine Visoko za 2016. godinu.

Sport i igra su sastavni dio života ljudi različitih uzrasta i društvenog položaja, a pogotovo djece i mladih.

Sport je aktivnost iznad prosječne umne i tjelesne angažovanosti čije efekte ostvarujemo različitim oblicima tjelesnih vježbi i aktivnostima prema dogovorenim pravilima neke igre i izvedbe – samo je jedna od definicija sporta.

Sport osim očuvanja zdravlja, te stvaranja radnih sposobnosti ima značajnu društvenu ulogu. Ta uloga je usmjerena na odgojno – obrazovne vrijednosti i provjere tih vrijednosti kroz uspjeh sudionika sa stalnom težnjom za napretkom.

 

 

 

 1. ORGANIZACIJA I STRUKTURA SPORTA

 

            Zakon o sportu ZE – DO kantona (“Sl.novine ZE – DO kantona”, broj: 11/02, 1/04, 9/11) određuje da se sportske organizacije mogu osnovati kao udruženja građana, privredna društva i ustanove.

 

Za osnivanje i način organizovanja sportskih organizacija pored Zakona o sportu važe i odgovarajuće odredbe Zakona o udruženjima i fondacijama, Zakona o privrednim društvima ili Zakona o ustanovama, što zavisi od konkretnog oblika organizovanja.

 

Organizovanje sportskih takmičenja i sportskih priredbi regulisana su Zakonom o sportu

ZE – DO kantona.

 

Oblast fizičke kulture na području općine Visoko organizovana je na osnovu Zakona iz oblasti obrazovanja, Zakona o udruženjima i fondacijama i Zakona o sportu ZE – DO kantona.

 

Svi sportski klubovi, koji djeluju na području naše općine organizovani su kao udruženja građana koja se kao pravna lica registruju pri Ministarstvu za pravosuđe i upravu ZE – DO kantona, a potom se udružuju u odgovarajuće sportske saveze.

 

U našoj  općini postoje sljedeći organizacioni oblici :

 

 1. Sportski savez općine Visoko,
 2. Općinski nogometni savez Visoko,
 3. Udruženje pedagoga fizičke kulture,
 4. Općinski savez za sport i rekreaciju invalida,
 5. Obrazovne ustanove,
 6. Sportski klubovi,
 7. Sportska udruženja (planinari, ribolovci, i sl).

 

U nastavku je prikazan tabelarni pregled sportskih klubova i sportskih organizacija koji djeluju na području općine Visoko:

 

               NAZIV SPORTSKIH ORGANIZACIJA I KLUBOVA
1. Sportski savez općine Visoko 41. NK “Monjare – Kološići” Moštre
2. Nogometni klub “Bosna” 42. NK “Moštre” Moštre
3. FK “Kosmos” Poriječani 43. NK “Omladinac” Poriječani
4. Malonogometni klub “Galaktikosi” 44. NK “Poriječani” Poriječani
5. Malonogometni klub “Samirče” 45. NK “Sloboda” Vratnica
6. Rukometni klub “Bosna” 46. NK “Zmaj” B. Mahala
7. Ženski rukometni klub “Bosna” 47. Malonogometni klub “Doktori i čarobnjaci”
8. Rukometni klub “Visoko” 48. Omladinski fudbalski klub “Dijamant” Grđevac
9. Rukometni klub “Bosna – Veterani” 49. Nogometna škola “Bosna – Vi”
10. Odbojkaški klub “Tempo” 50. Škola fudbala “Napad je najbolja odbrana”
11. Streljački klub “Visoko” 51. Škola fudbala “Visport”
12. Aeroklub “Izet Kurtalić” 52. Košarkaški klub „Visoko”
  13. Taekwondo klub „Crni labudovi” 53. “Univerzalna škola sporta”
14. Kuglaški klub “Bosna” 54. Sportsko ribolovno društvo “Visoko”
15. Klub ritmičke gimnastike “Visoko” 55. “Društvo pedagoga fizičke kulture”
16. Bokserski klub “Visoko” 56. Društvo za sport i rekreaciju “Centrosport”
17. Karate klub “Visoko” 57. Planinarsko društvo “Visočica”
18. Karate klub “Fudokan” 58. Sportsko društvo “Liješeva” Liješeva
19. Karate klub “Seiken” 59. Udruženje rukometnih sudija Visoko
20. Karate klub “Moštre” 60. Udruženje “Eko Viking”
21. Karate klub “Budućnost” 61. Udruženje veterana sporta Visoko
22. Teniski klub “Bosna” 62. Lovačko udruženje “Srndač” Visoko
23. Teniski klub “Kraljevski – Royal Bosna” 63. Savez za sport i rekreaciju invalida
24. Šahovski klub “Visoko” 64. Klub obaranja ruke “Vojnik sreće”
25. Konjički klub “Visoko” 65. „KGB” Klub graničnih biciklista Gračanica
26. Taekwondo club “Bosna” 66. Paraglajding klub „Crni orao”
27. Paintball klub “Ekstremno – Xtreme” 67. Košarkaška škola „XXL Basket” Visoko
28. Brdsko biciklistički klub “Kulin Ban 08” 68. Košarkaški klub “Five Stars”
29. Aikido klub “Pobjeda nad samim sobom – Agatsu” 69. Školski rukometni klub “Novi val”
30. Općinski nogometni savez Visoko 70. NK „Mladost” Čekrekčije
31. FK “Gračanica” Gračanica 71. NK „Rosulje”
32. FK “Liješeva” Liješeva 72. Stonoteniski klub „Bosna”
33. FK “Stari grad” 73. Bokserski klub „Bosna” Visoko
34. FK “Zanatlija” 74. Rukometna škola „BHA”
35. FK “Uskok” 75. Udruženje Stonoteniski klub „Top Spin”
36. FK “Napredak” Radovlje 76. Udruženje Enduro Moto Klub „Enduro”
37. NK “Bratstvo” Topuzovo Polje 77. Udruženje Konjički klub „Spirit”
38. NK “Goduša” Goduša 78. Aeroklub „Poleti.ba”
39. NK “Kralupi” Kralupi 79. FK „Čaja”
40. NK “Ljiljan” Zimča 80. Udruženje Moto Klub „Karo”
81. Udruženje Ženski nogometni klub „Visočica”

 

 

 

 1. SPORTSKA REKREACIJA

 

Rekreacija je segment fizičke kulture veoma važan u životu mladih i odraslih stanovnika. Rekreativno vježbanje stvara pozitivne navike rada i obaveza kod djece, razvija koordinaciju pokreta, jača organizam, preventivno utječe na otpornost od bolesti, utiče na brže ozdravljenje ili dovođenje u funkciju organizma nakon povreda psihičkih rasterećenje organizma, stvara zadovoljstvo i dr.

 

 

 1. STRUČNI KADROVI

 

Na osnovu Zakona o sportu BiH za poslove u sportu se mogu angažovati lica sa stručnom spremom koju su stekli na fakultetima za sport, te školovanjem nakon završetka aktivne sportske karijere.

U sportu su neophodni stručnjaci specijalisti, da planiraju i programiraju rad u klubovima ili sa pojedinim sportistima, da vode i organizuju treninge kroz sve njegove faze u radu, te da pripremaju sportaše za izvanredne napore koji su neophodni za ostvarenje rezultata.  Ključni uslov za kvalitetan razvoj sporta svakako spada stručan rad, odnosno rad sportskih trenera i stručnjaka drugih specijalnosti.

 

U 2016. godini u klubovima je angažovano oko 60 trenera. U strukturi trenera najmanje je onih koji su završili Fakultet fizičke kulture, odnosno Fakultet za sport, a daleko veći broj onih koji su pohađali kurs organizovan od strane odgovarajućeg sportskog saveza. Pored trenera u rad klubova uključeno je oko 120 sportska radnika i pomoćnog osoblja od kojih su većina volonteri, a manji dio profesionalno angažovani radnici.

Angažovanje stručnjaka drugih specijalnosti, kao što su psiholozi, pedagozi, razni specijalisti iz oblasti medicine, veoma je malo ili nikako.

S druge strane valja istaći da vrijednu osnovu za kvalitetan stručni rad u sportu mogu predstavljati profesori i nastavnici tjelesnog odgoja uključeni u redovni nastavni proces predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj i vannastavne aktivnosti učenika i studenata.

 

U vezi s tim može se reći da postoji zadovoljavajuća struktura po pitanju kvaliteta i formalnih kvalifikacija nastavnika u osnovnim i srednjim školama. U 4 srednje škole angažovano je 10 profesora tjelesnog odgoja, a u 6 osnovnih škola angažovano je 9 nastavnika.

 

 

 1. SPORTSKI SAVEZI

 

Na području općine Visoko djeluju 3 Saveza u oblasti sporta i to:

 

 • Sportski savez općine Visoko djeluje kao asocijacija sportskih klubova i udruženja

s ciljem stvaranja uslova za razvoj sporta u Općini i prezentovanje općine Visoko

na većim nivoima, pored toga utvrđuje kriterije za postignute rezultate u sportu i

dodjeli priznanja i nagrada, organizuje sportske manifestacije i druženja, populariše

sport među mladim, podstiče razvoj novih sportova i dr. ;

 

 • Općinski nogometni savez okuplja i organizuje nogometne klubove sa područja

općine Visoko koji se takmiče u Općinskoj nogometnoj ligi;

 

 • Savez za sport i rekreaciju invalida organizuje sportske aktivnosti za invalidna lica

svih kategorija, počev od ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, invalida rada i

civilnih žrtava rata.

 

 

 1. SPORTSKA TAKMIČENJA

 

Na području naše općine uspješno egzistira 81 registrovanih sportskih klubova i udruženja iz oblasti sporta. Među sportovima najmasovniji je nogomet, zatim rukomet, karate, streljaštvo, košarka, aikido i taekwondo, kuglanje, aeromodelarstvo, ritmička gimnastika, tenis, te klubovi za paraglajding i paintball, konjički klub, kao i lovačko, planinarsko i ribolovno društvo.

 

Po evidencijama sportskih klubova, Sportskog saveza općine Visoko i Općinskog nogometnog saveza Visoko, u takmičarskom sportu uključeno je oko 2.100 sportista, od toga 300 sportistkinja. Angažovano je  60 trenera i 120 sportskih radnika.

Klubovi sa područja naše Općine uključeni su u različite nivoe takmičenja.

Na nivou BiH u ligama se takmiči Aeroklub “Izet Kurtalić”, Streljački klub “Visoko” i Kuglaški klub „Bosna“ Visoko.

 

U ligama Federacije BiH i ligama Kantona takmiče se: NK “Bosna”, RK „Bosna“, ŽRK „Bosna“, KK „Bosna“, Kuglašku klub „Visoko“ , Šahovski klub, Škola fudbala „Vi – sport“, FC „Kosmos“, FK „Čaja“.

 

U Općinskoj nogometnoj ligi takmiči se 12 nogometnih klubova u kojima je registrovano preko 500 nogometaša sa područja općine Visoko.

 

Ostali klubovi su uključeni u turnirski sistem takmičenja.

 

Što se tiče međunarodnih tradicionalnih omladinskih turnira sportski klubovi učestvuju na nogometnim turnirima u Njemačkoj i Holandiji, na rukometnom turniru u Španiji i karate turniru u Sloveniji.

 

            Za postignute sportske uspjehe u 2016.godini, iz Kabineta Općinske načelnice upućene su čestitke sportistima i sportskim klubovima na postignutim rezultatima i time bili najbolji ambasadori općine Visoko na sportskim borilištima.

 

 

 

 

 

 

 1. ŠKOLSKI I STUDENTSKI SPORT

 

Pored programskih sadržaja tjelesnog i zdravstvenog odgoja u školama se putem sekcija izvode školska i međuškolska takmičenja u raznim sportskim disciplinama, a nosilac ovih programa u školskoj 2015/2016 godini bio je Aktiv direktora osnovnih škola i pedagoga fizičke kulture.

U izvještajnom periodu u osnovnim školama održana su školska takmičenja u malom nogometu, košarci i odbojci. Učesnici ovih takmičenja bili su učenici i učenice osnovnih škola.

 

 1. STANJE SPORTSKIH OBJEKATA

 

Jedan od temeljnih uslova za odvijanje sportskih aktivnosti jeste prostor. Prostori za sportske aktivnosti dijele se na prirodne i izgrađene.

U prirodne spadaju suhe površine, vodene površine i snježne površine, dok se izgrađeni

sportski objekti mogu podijeliti na zatvorene, otvorene i specijalne sportske objekte.

 

Općina  raspolaže i sa prirodnim prostorima za razvoj rekreativnih aktivnosti (Ravne, Luka, Buci, Gračanica, Moštre, Gorani, Visočica i dr.)

 

Na području Općine postoji 39 sportskih objekata i terena koji se koriste za organizovanje raznih sportskih takmičenja ukupne površine 128.291 m2.

 

PRILOG 1: Pregled objekata fizičke kulture u općini Visoko

 

a)      JU KULTURNO SPORTSKI CENTAR “MLADOST”

 

Sastavne jedinice JU KSC „Mladost“ Visoko su Kulturno-sportski centar „Mladost“, sa sjedištem u ul. Branilaca bb i Stadion „Luke“ Visoko, a od 28.07.2017.godine, Odlukom Općinskog vijeća Visoko i Zgrada fizičke kulture i rekreacije zvana Partizan.

Kulturno sportski centar „Mladost” je sportski objekat čija je namjena izvođenje nastave tjelesnog odgoja, treniranje ekipa vezanih za dvoranski sport, odigravanje utakmica, organizaciju rekreativnih aktivnosti i drugih manifestacija.

Ovaj sportski objekat omogućava i organizaciju i odigravanje međunarodnih utakmica i obavljanje priprema ekipa i sportista, jer posjeduje i popratne prostorije i opremu za specijalističke sportske pripreme.

 

TABELARNI PREGLED REALIZIRANIH SATI KORIŠTENJA SPORTSKOG TERENA PO KORISNICIMA

 

Red.

br.

 

NAZIV KORISNIKA

 

Broj iskorištenih sati

Procenat

 učešća

1. RK“Bosna Centrotrans“ Visoko 646 51,85%
2. ŽRK“Bosna“ Visoko 199 15,97%
3. Košarkaški klub“Bosna“ Visoko 65 5,22%
4. XXL Basket Visoko 3 0,24%
5. NK „Bosna“ Visoko 32 2,57%
6. Ostale sportske manifestacije 90 7,22%
7. Turniri 36 2,88%
8. Rekreativci 75 6,02%
9. Ostalne manifestacije 100 8,03%
                         U K U P N O: 1246 100%

 

U JU KSC“Mladost“ Visoko treniraju slijedeći sportski klubovi: RK „Bosna“ Visoko, Ženski rukometni klub “Bosna“ Visoko, Košarkaški klub „Visoko“ Visoko, XXL Basket Visoko, NK „Bosna“ Visoko te povremeno i drugi sportski klubovi.

 

Prostor u KSC“Mladost“, pored navedenih klubova koriste i Kuglaški klub „Bosna“ Visoko i Karate klub „Visoko“ Visoko.

 

Kuglana je sastavni dio JU KSC „Mladost“ Visoko, a koristi je Kuglaški klub „Bosna“ Visoko za treninge, utakmice i rekreativno.

 

Postavljanjem nove kuglane stekli su se uslovi za održavanje takmičenja kako prvenstvenih tako i međunarodnih jer ista zadovoljava kriterije navedenih takmičenja.

 

Ugovor o korištenju prostora i opreme u kuglani sa Kuglaškim klubom „Bosna“ Visoko je potpisan i na snazi je od 01.05.2015. godine.

 

U toku 2016. godine, Kuglaški klub „Bosna“ Visoko kuglanu je koristio 366 sati, i to za treninge 180 sati, utakmice 70 sati i za rekreaciju 116 sati.

 

Karate klub „Visoko“ Visoko  u JU KSC „Mladost“ Visoko koristi prostorije za treninge svih selekcija, a naročito mlađih uzrasta. U 2016. godini usluge dvorane Karate klub „Visoko“ koristio je 638 sati.

 

RK „Bosna“ Visoko, ŽRK „Bosna“ Visoko i Košarkaški klub „Bosna“ Visoko, za treninge i utakmice realizovali su ukupno 910 sati ili 73,03% od ukupno realizovanih sati sportskog terena.

 

 

 

TABELARNI PREGLED REALIZIRANIH SATI TRENINGA I UTAKMICA OD STRANE TRI SPORTSKA KLUBA SA

NAJVIŠE ISKORIŠTENIH SATI PREMA PROCENTU UČEŠĆA

 

Red.

br.

 

NAZIV KLUBA

Broj iskorištenih

sati

Procenat učešća
1. RK „Bosna“ Visoko 646 71 %
2. ŽRK „Bosna“ Visoko 199 21,86 %
3. KK „Bosna“ Visoko 65 7,14 %
UKUPNO 910 100 %

 

 

Obzirom na veliku površinu ovog objekta ( 4.575m2, dvije etaže), te velikog broja korisnika, za održavanje su potrebna veća finansijska ulaganja.

U 2016. godini izvršeni su radovi na zamjeni kose staklene stijene u velikom holu dvorane uz finansijsku podršku Općine Visoko u iznosu od 25.000,00 KM.

Kako je objekat u lošem stanju potrebna su znatna ulaganja i to za sanaciju krova, fasade, rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacionih instalacija te je potrebno riješiti problem oborinskih voda.

 

 

 

 1. SALA “PARTIZAN

 

Na osnovu Ugovora o upravljanju i korištenju zgrade fizičke kulture i rekreacije „Partizan“, potpisanog između Općine Visoko i Sportskog saveza općine Visoko, „Partizan“ je ustupljen Savezu za sport i rekreaciju na upravljanje i korištenje za obavljanje djelatnosti iz djelokruga Saveza, uz obavezu Saveza da redovno plaća režijske troškove ( električnu energiju,komunalije, čišćenje ), vrši redovno tekuće održavanje zgrade, te poduzimanje svih mjera na sigurnosti i zaštiti prostora.

 

Prioritet u korištenju sale „Partizan“, kako je definisano Ugovorom ima Gimnazija „Visoko“ za potrebe tjelesnog i zdravstvenog odgoja učenika.

 

Zbog izuzetno lošeg stanja zgrade „Partizan“ potrebno je izvršiti sanaciju nosivog zida uz rijeku, rekonstrukciju krova, zamjenu stolarije, rekonstrukciju elektro i vodovodnih instalacija, sanaciju mokrih čvorova i zamjenu podnih obloga.

U julu 2017. godine, Općinsko vijeće Visoko donijelo je Odluku o davanju saglasnosti na uspostavu prava upotrebe na nekretnini KČ 3460, K.O. u korist JU KSC „Mladost“ Visoko u naravi zgrada fizičke kulture i rekreacije zvana „Partizan“.

 

c) SALE OSNOVNIH ŠKOLA

 

Na području općine Visoko su u funkciji i sale osnovnih škola, koje služe za izvođenje nastave tjelesnog odgoja, održavanje školskih takmičenja, rekreaciju i treninge pojedinih sportskih klubova i to: sale OŠ “Kulin Ban”, OŠ “Safvet-beg Bašagić” u Visokom, zatim sala OŠ “Mula Mustafa Bešeskija” D.Moštre, sala OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje, sala OŠ “Alija Nametak” Buci, sala OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Gračanica i sala MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko, te sala Medrese „Osman ef. Redžović“ Veliko Čajno (u izgradnji P=1868m2).

 

Većina sala osnovnih škola nalazi se u lošem stanju, te je potrebno izvršiti sanaciju i rekonstrukciju:

 

–  sala OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko nalazi se u izuzetno lošem stanju gdje je potrebno izvršiti totalnu sanaciju objekta (krova i krovne  kontrukcije, vodovodnih i elektro

instalacija, sanaciju mokrih čvorova, zamjenu stolarije). U toku 2015/2016. godine škola je          izvršila djelimičnu sanaciju zidova, plafona i podne obloge kako bi se mogli održavati časovi tjelesnog odgoja.

–  u sali OŠ „Kulin Ban“ Visoko potrebno je izvršiti sanaciju dijela krova, rekonstrukciju vodovodnih instalacija i poboljšanje sistema grijanja u sali.

 

– sala OŠ „Alija Nametak“ Buci nalazi se u relativno dobrom stanju, ali potrebno je izvršiti zamjenu podnih obloga,

 

–  sala OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje je u dobrom stanju, ali nedostaju oprema i sportski rekviziti,

 

–  sala OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre nalazi se u dobrom stanju,

 

–  sala OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Gračanica nalazi se u izuzetno lošem stanju te je potrebna totalna sanacija i rekonstrukcija objekta (krov i krovna kontrukcija, stolarija, podne

podloge, mokri čvorovi, vodovodne i elektro instalacije, grijanje i unutrašnje opremanje

objekta). Škola ima pripremljenu projektno – tehničku dokumentaciju sanacije objekta i u

više navrata aplicirala kod potencijalnih donatora za iznalaženje neophodnih finansijskih

sredstava.

Zeničko-dobojski kanton, kao osnivač osnovnih škola, nadležan je i obavezan da obezbijedi uslove za nesmetano odvijanje nastave u školama kao i da obezbijedi adekvatne uslove za odvijanje nastave tjelesnog odgoja.

Bez obzira na nadležnost, Općina Visoko, Općinska načelnica niz godina, iz Budžeta Općine izdvaja značajna finansijska sredstva za poboljšanje uslova za odvijanje nastavno-odgojnog procesa u školama na području naše općine.

U toku 2016. i 2017. godine, iz Budžeta Općine je obezbijeđeno 70.000 KM za Osnovnu školu Mula Mustafa Bašeskija, Donje Moštre, za izgradnju školskog objekta , sa isključivom namjenom poboljšanja uslova za odvijanje nastave.

Također, u 2017. godini, za sanaciju prozora i vrata u O.Š. „Alija Nametak“ Buci, O.Š. „Musa Ćazim Ćatić“ Gračanica, O.Š. „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje i MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko, Općina Visoko je poslije provedene procedure  javne nabavke, potpisala Ugovor za navedene radove u iznosu od 21.890,70 KM.

Za sanaciju sanitarnih čvorova u O.Š. „Safvet-beg Bašagić“ Visoko Općina Visoko je potpisala Ugovor u iznosu od 15.771,60 KM kao i Ugovor za izvođenje radova na sanaciji krova u O.Š. „Kulin Ban“ Visoko, u iznosu od 16.560,89 KM.

Svi navedeni radovi se finansiraju iz Budžeta Općine Visoko.

 

 1. d) NOGOMETNA IGRALIŠTA I DRUGI SPORTSKI OBJEKTI

 

Nogometna igrališta

 

Na području općine Visoko ima 20 nogometnih igrališta. Većina igrališta je u fazi izgradnje, neka od ovih igrališta nemaju riješene imovinske odnose kao ni pomoćne prostorije.

U prethodnom periodu Općina je pomagala sanaciju sportskih terena u manjim iznosima uz učešće  mjesnih zajednica i klubova sa tog područja.

 

Općinski nogometni savez broji 12 nogometnih klubova u kojima je registrovano preko 500 igrača sa područja općine Visoko.

 

Prema podacima Općinskog nogometnog saveza, u posljednje tri godine nogometni tereni su uz napore klubova koji ih koriste izvršili sanaciju istih u cilju ispunjenja uslova za održavanje sportskih takmičenja.

 

Nogometna igrališta  koja ne  ispunjavaju uslove za održavanje sportskih takmičenja su slijedeća: Kralupi, Podvinci, Uvorići, Topuzovo Polje, Dobrinje, Kozarci – Zimča, Radovlje, Čekrekčije, Goduša, Vratnica i  stadion Luka-Visoko,  NK“Kralupi“ Kralupi.

 

Kompleks stadiona „Luke“

 

Općinsko vijeće Visoko je 28.02.2015. godine donijelo Odluku o davanju saglasnosti za uspostavu prava upotrebe na nekretnini K.Č. 1530 K.O. Visoko u korist JU KSC „Mladost“ Visoko. Navedena Odluka se odnosi na kompleks stadiona „Luke“. U skladu sa odredbama iz Odluke JU KSC „Mladost“ je zaključila ugovore o korištenju rukometnog igrališta i prostora oko igrališta sa RK „Bosna –Centrotrans“. Takođe je potpisan ugovor o korištenju nogomenog terena, glavni i pomoćni teren kao i prostora oko igrališta, te terena za košarku i odbojku sa NK „Bosna“ Visoko.

U toku 2015. i 2016. godine nastavljeni su radovi na uređenju kompleksa stadiona „Luke“ te je poslije izgradnje i opremanja pomoćnog stadiona „Luke“ sa umjetnom travom, izvršena sanacija i uređenje svlačionice i mokrih čvorova za omladinski pogon NK „Bosna“. Također je natkriven dio tribine na glavnom terenu, uređene ograde u i oko terena te postavljene kapije na glavnom i pomoćnom ulazu.

Svi radovi koji su obavljeni u posljednjih nekoliko godina na kompleksu stadiona „Luke“, u cilju poboljšanja uslova, izvršeni su isključivo uz pomoć Općine Visoko, Općinske načelnice, sredstvima Budžeta Općine Visoko, te donatora i prijatelja sporta.

Uređenjem kompleksa stadiona „Luke“ postigao se postavljeni cilj, poboljšani su uslovi za odvijanje treninga, priprema sportista i održavanja sportskih takmičenja, povećan je broj korisnika, posebno mladih, kako sa područja općine Visoko tako i drugih općina.

 

Ostali sportski objekti koji služe za  takmičenja i rekreaciju su: teren u bivšoj kasarni (veliko igralište P=7.770m2 sa svlačionicama i objekat koji koristi Konjički klub), strelište kod „Osjele“, gdje je izvršena izgradnja savremenog objekta za ove namjene, Planinarski domovi na Zbilju i Goranima, Ribarski dom, Lovački dom (Visoko, Vidovići, Kondžilo i Gračanica), te manje lovačke kuće (u Šošnjama, Trakinim barama, Prhovu i Svinjarevu).

Sa postojećim stanjem sportskih objekata na području općine Visoko  ne možemo biti zadovoljni, jer sportski objekti omogućavaju tek minimalne uslove za organizaciju i održavanje sportskih manifestacija, te u narednom periodu zajedničkim aktivnostima svih sudionika javnog života nastojat ćemo da to stanje unaprijedimo.

 

 1. FINANSIRANJE SPORTA

 

Izvori finansiranja takmičarskog sporta su: Budžet ZE-DO kantona, Budžet Općine, sponzorstva, donacije, marketing, pomoć roditelja sportista, članarina.

Članom 54. Zakona o sportu ZE – DO kantona („Službene novine ZE – DO kantona“, broj: 9/11) definisano je ostvarivanje javnog interesa u sportu, a Kanton i Općina u svojim budžetima utvrđuju finansijska sredstva.

 

U 2016.godini iz Budžeta Općine za finansiranje sporta  izdvojeno je ukupno 203.550,00 KM.

 

 

 

Budžetska pozicija

Izdvojeno za sport
1. Podrška takmičarskom sporu (pojedinci)  

350,00

2. Projekti po javnom pozivu NVO  

9.000,00

3. Transfer za manifestacije iz oblasti sporta i

kulture

 

19.050,00

4. Sufinansiranje takmičarskog ligaškog sporta

(RK i NK Bosna)

 

105.000,00

5. Podrška za ostale sportske aktivnosti i

takmičenja

 

68.150,00

6. Transfer za UG koja okupljaju osobe sa

invaliditetom

 

2.000,00

                     U K U P N O : 203.550,00

 

U 2016. godini raspodjela sredstava iz Budžeta Općine Visoko i za finansiranje sporta vršena je na osnovu  Programa utroška sredstava za transfere planirane u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu  po osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju projektinih prijedloga koje je finansirala/sufinansirala Općina Visoko u 2016. godini.

 

Sredstva dodijeljena u 2016.godini:

 

 

Red.br.

 

NAZIV UDRUŽENJA

 

IZNOS  KM

   1. NK “Bosna” 87.000,00
   2. RK “Bosna “ 33.000,00
3. Općinski nogometni savez 13.700,00
4. Sportski savez općine Visoko 13.100,00
5. Ženski rukometni klub „Bosna“ 5.000,00
6. Aeroklub “Izet Kurtalić” 2.000,00
7. FK „Čaja“ 2.000,00
8. FK „Kosmos“ 2.750,00
9. Karate klub „Seiken“ 1.200,00
10. Karate klub „Fudokan“ 700,00
11. Karate klub „Visoko“ 1.750,00
12. Konjički klub „Visoko“ 1.000,00
13. Košarkaška škola XXL 1.500,00
14. Klub ritmičke gimnastike „Pirueta“ 1.150,00
   15. Kuglaški klub „Bosna“ 4.000,00
16. Malonogometni klub „Samirče“ 1.000,00
17. Udruženje „MOSKE“ 700,00
18. Odred izviđača „Visoko“ 2.500,00
19. RK „Visoko“ 2.000,00
20. Škola fudbala „Visport“ 3.000,00
21. Sportsko ribolovno društvo Visoko 1.000,00
22. Savez za sport i rekreaciju invalida Visoko              2.600,00
23. Streljački klub „Visoko“ 4.000,00
24. Šahovski klub „Visoko“ 1.200,00
25. Teakwondo Club „Bosna Visoko“ 4.400,00
26. US „20 juni ‘92“ 2.000,00
27. Teakwondo Club „Crni labudovi“ 400,00
28. Rukometna škola „Mladost 1954“ 800,00
29. Teniski klub „TTG-game“ 500,00
30. NK „Omladinac“ 200,00
31. Klub ritmičke gimnastike „Visoko“ 350,00
32. UMK „Karo“ Visoko 1.500,00
33. Sport Global Management Sarajevo 3.500,00
34. NK „Zmaj“ 1.500,00
35. Karate klub „Moštre“ 200,00
                               UKUPNO:                    203.200,00

 

ZAKL JUČCI I PRIJEDLOZI:

 

 

Na osnovu naprijed izloženog, može se konstatovati da su najizraženiji problemi sa kojima se susreću sportski klubovi i ostala sportska udruženja sa područja općine Visoko, sljedeći:

 

–   Prihodi koje ostvaruju sportski klubovi (članarine, ulaznice, marketing i sl.) kao i nedovoljna finansijska sredstva sa viših nivoa vlasti;

 

– Loše stanje sportskih objekata (potreba za adaptacijom i izgradnjom novih)

 

U cilju prevazilaženja postojećeg stanja u oblasti sporta na području općine Visoko, neophodno je u narednom periodu:

 

– Povećati finansijska  ulaganja za rekonstrukciju, izgradnju i redovno održavanje sportskih objekata iz Budžeta, ali i iz viših novoa vlasti, fondova i sl.;

 

– Sportski klubovi i ostala sportska udruženja trebalo bi da redovno apliciraju projekte prema višim nivoima vlasti, te da na taj način uvedu praksu da finansijska sredstva traže kroz kvalitetno pripremljene projektne prijedloge;

 

– Sportski klubovi i ostala sportska udruženja trebalo bi da intenziviraju saradnju sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Ze-do kantona u smjeru poboljšanja stanja u oblasti sporta;

 

– Nastojati zajednički obezbijediti što više izvora sredstava za održavanje, rekonstrukciju i izgradnju sportskih objekata;

 

– U cilju omasovljenja i razvoja omladinskog sporta, sportski klubovi bi trebalo da pojačaju aktivnosti na organizaciji rada sa mlađim kategorijama uz angažovanje stručnih kadrova u oblasti sporta.

 

 

 

 

 

   POMOĆNICA NAČELNICE

                                                                     

                Edina Ferizović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prilog 1)

                                                                  PREGLED                                           

OBJEKATA FIZIČKE KULTURE U OPĆINI VISOKO

 

R.Br. NAZIV OBJEKTA VRSTA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zatvoreni sportski objekti-dvorane dvorane
KSC “Mladost”

OŠ “Kulin Ban”

OŠ “Safvet – beg Bašagić”

OŠ “M. M. Bašeskija” Moštre

OŠ “Alija Nametak” Buci

OŠ “M. Mak Dizdar” Dobrinje

OŠ “M. Ć. Ćatić” V. Čajno

MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko

“Partizan” Visoko

 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

 

Otvoreni sportski tereni
Stadion sportskih igara “Luke”

Stadion MZ Gračanica(Lug + Uvorići)

Stadion MZ Zimča

Stadion MZ Moštre

Stadion SRC “Luke”

Stadion MZ T. Polje

Stadion MZ Vratnica

Stadion MZ Liješeva

Stadion MZ Podvinci

Stadion MZ Kralupi

Stadion MZ Goduša

Stadion MZ B. Mahala

Stadion MZ Porječani

Stadion MZ Dobrinje

MSŠ “Hazim Šabanović”

Stadion sportskih igara “Luke”

Stadion sportskih igara “Luke”

Stadion sportskih igara “Luke”

Stadion sportskih igara “Luke”

Stadion sportskih igara “Luke” – atletska staza

OŠ “Kulin Ban” rukometno igralište

Gradsko strelište 1+2

Nogometno igralište ”Kasarna”

nogometna igrališta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asfaltna igrališta

rukometno

rukometno

košarkaško

odbojkaško

staza

asfaltno igralište

strelište i objekat

Planinarski i lovački dom i ribarski dom
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PD “Visočica” Dom Zbilje

PD “Visočica” Dom Gorani

Lovački dom Visoko

Lovački dom Svinjarevo

Lovački dom Vidovići

Lovački dom Gračanica

Dom ribara

planinarski dom

planinarski dom

lovački dom

lovački dom

lovački dom

lovački dom

ribarski dom