Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području grada Visoko

8. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko 24.06.2021.

INFORMACIJA O STANJU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE NA PODRUČJU

 GRADA VISOKO

U skladu s Programom rada Gradskog vijeća za 2021. godinu, planirana je izrada Informacije o stanju  i  zaštiti životne sredine na području grada Visoko.

Ova Informacija predstavlja  presjek  poduzetih  aktivnosti, započetih i realizovanih projekata na unapređenju u oblasti upravljanja, organizovanja poslova, zaštiti i unapređenju stanja okoline radi očuvanja životne sredine, umanjenju rizika za život i zdravlje ljudi, osiguranje i poboljšanje kvaliteta življenja, mjere i postupci zaštite od štetnih uticaja po okolinu u oblasti zbrinjavanja komunalnog otpada, te zagađenja zraka i  finansiranje zaštite i njeno unapređenje i organizacija vršenja poslova zaštite.

Također, imajući u vidu da je zbog globalne pandemije Odlukom Vlade FBiH proglašeno stanje nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa koja je bila na snazi do 31.05.2020. godine, te da je u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti bilo zabranjeno izvođenje svih radova  na području Grada Visoko, nije bilo moguće pristupiti realizaciji, te provođenju postupaka javne nabavke za projekte iz Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Ze-Do kantona na području grada Visoko za 2020.godinu.

PDF dokument:
Informacija o stanju i zaštiti životne sredine na području grada Visoko


ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

U skladu sa utvrđenim strateškim opredjeljenjima, započetim aktivnostima i finansijskim sredstvima u narednom periodu nastaviti realizaciju:

 • Implementacije zakonodavnog okvira energetske efikasnosti na nivou ZDK vezano za energetsku; certifikaciju objekata javnih institucija koje pružaju javne usluge;
 • Izrada Plana upravljanja otpadom;
 • Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana Grada Visoko; 
 • Provođenje mjera definisanih u SECAP-u;
 • Nastavak aktivnosti na povećanju zelenih površina i sadnji drveća;
 • Podizanje parkova i zelenih površina;
 • Provođenje medijskih kampanja o ispravnom loženju, korištenju odgovarajuće vrste goriva i peći, i korištenju termoizolacije;
 • Modernizacija javne rasvjete na području grada;
 • Uvođenje novih inovativnih rješenja u cestovnu infrastrukturu u cilju zaštite okoliša;
 • Izrada plana za slučaj prevelike zagađenosti zraka u cilju smanjenja upotrebe privatnih automobila i zagrijavanja prostora;
 • Priprema projektno – tehničke dokumentacije za sanaciju i uklanjanje divljih deponija na području grada na nepristupačnim mjestima;
 • Izrada i realizacija održivog programa saradnje sa zajednicom iz oblasti zaštite okoliša;
 • Rješavanje otpadnih voda kroz realizaciju projekata uz pomoć fondacija, donatora i ino organizacija;
 • Selekcija čvrstog otpada;
 • Povećanje energetske efikasnosti škola i zgrada javnih institucija; 
 • Povećanje energetske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja; 
 • Povećanje energetske efikasnosti objekata individualnog stanovanja;
 • Održavanje radionica na temu zaštite okoliša kroz škole, medijsko oglašavanje.

                                                                                             P.O.ŠEF ODSJEKA ZA KOMUNELNE                  

                                                                                                   POSLOVE I ZAŠTITU OKOLINE

                                                                                                            Evvel Žutić, dipl.iur.

                                                                                             POMOĆNIK GRADONAČELNIKA

                                                                                                             Emir Fejzović, dipl.iur.