Informacija o provedenoj kontroli zdravstvene ispravnosti vode na području općine Visoko

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je u proteklom periodu finansirao 72 uzorka kontrole zdravstvene ispravnosti vode sa lokalnih vodovoda i javnih česmi na području općine Visoko, o čemu je javnost već obaviještena.

Napominjemo da je nadležna općinska služba predložila sa kojih lokalnih vodovoda i javnih česmi je trebalo uzeti uzorke vode i utvrditi ispravnost vode za piće.

Predloženo je da se uzmu uzorci sa određenog broja lokalnih vodovoda u mjesnim zajednicama Topuzovo Polje, Gračanica, Šošnje, Dobrinje, Porječani, Moštre, Zimča, Radovlje i Goduša, kao i određeni broj javnih česmi na području općine Visoko.

Po prispjeću Izvještaja, odnosno nalaza higijenske ispravnosti vode sa lokalnih vodovoda, Odsjek za inspekcijske poslove – sanitarni inspektor preduzeo je mjere iz svoje nadležnosti i Savjetima mjesnih zajednica i predsjednicima vodnih odbora u kojima je utvrđeno da voda nije zdravstveno ispravna dostavljene su preporuke kojima su utvrđene mjere koje je neophodno preduzeti.

Ovom prilikom želimo podsjetiti građane općine Visoko, a posebno korisnike mjesnih vodovoda i vodne odbore u mjesnim zajednicama na odredbe Odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda koju je Općinsko vijeće Visoko usvojilo 2013. godine.

 

Shodno odredbama navedene Odluke :

1)      GRAĐANI KOJI UPRAVLJAJU MJESNIM VODOVODIMA DUŽNI SU DA TRAJNO OBEZBJEĐUJU POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA I DRUGE USLOVE ZA ODRŽAVANJE I FUNKCIONISANJE TIH OBJEKATA U SKLADU SA NJIHOVOM PRIRODOM I NAMJENOM

2)      ZAŠTITA MJESNIH VODOVODA VRŠI SE USPOSTAVLJANJEM I ODRŽAVANJEM ZONA SANITARNE ZAŠTITE U SKLADU SA ZAKONOM O VODAMA

3)      KORISNICI MJESNIH VODOVODA SU DUŽNI  U OBJEKTE REZERVOARA UGRADITI HLORINATORE, A HLORINACIJA I ODRŽAVANJE HLORINATORA SE VRŠI POD NADZOROM  PREDUZEĆA REGISTROVANOG ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ŠTO KORISNICI DOKAZUJU UGOVOROM  O POVREMENIM RADOVIMA.

4)      PREGLED ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE KORISNICI SU DUŽNI VRŠITI JEDNOM MJESEČNO, A PREGLED VRŠI PRAVNO LICE SA KOJIM KORISNICI SAČINE UGOVOR O MONITORINGU KVALITETA VODE. O ISTOM KORISNICI MORAJU OBAVIJESTITI NADLEŽNU OPĆINSKU SLUŽBU JEDNOM MJESEČNO.

 

Za nepreduzimanje navedenih radnji u Odluci su predviđene i kaznene odredbe – novčane kazne u iznosu od 100,00 KM do 1.500,00 KM.

Obzirom da se vodni odbori u većini mjesnih zajednica ne pridržavaju odredbi navedene Odluke i ponašaju se neodgovorno kada je u pitanju upravljanje i korištenje mjesnih /lokalnih vodovoda, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti – Odjel vodoprivrede uputila je svim Savjetima mjesnih zajednica dopis u kome je naloženo da se preduzmu mjere i aktivnosti propisane Odlukom o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda, te da u roku od 30 dana obavijeste nadležnu službu o preduzetim mjerama.

Također, obavještavamo javnost da voda za piće iz gradskog vodovoda i vodovoda koji su pod upraviteljstvom JKP “Visoko” d.o.o Visoko, za koje ovo privredno društvo vrši stalne analize, zadovoljava uslove propisane Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

 

 

 

Press Općine Visoko