In memoriam:”Zlatni ljiljan” Mehemed Hodžić – Hodža

HODŽIĆ MEHEMED – HODŽA rođen u Zvorniku 28.07.1954.godine – umro/preselio na Ahiret 13.07.2019.godine u Visokom.

Stalno nastanjen Visokom u ulici Alije Izetbegovića.

Oženjen suprugom Refijom sa kojom ima tri sina Vedran, Ednan i Elvis.

Po zanimanju je bio aktivno vojno lice JNA na službi u Visokom.

Odmah na početku agresije na BIH razdužuje se u bivšoj JNA i stavlja na raspolaganje Opštinskom štabu TO Visoko za odbranu našeg grada i domovine kao iskusan i vojno obrazovan oficir na komandirsku dužnost u Odredu Visočica od 17.04.1992.godine.

Formiranjem trećeg odreda Armije RBiH Visoko od 08.07.1992.godine postavljen je na mjesto komandira čete sa zonom odgovornosti Kopači, Vratnica.

Kako je uvijek izražavao želju i potrebu za ofanzivnim borbenim zadacima od komande brigade traži da bude raspoređen u jedinicu za borbena i ofanzivna dejstva u Udarni odred  gdje je postavljen na mjesto zamjenika komandanta od 01.11.1993.godine.

Prilikom izvođenjem ofanzivnih borbenih dejstava u rejonu sela Višegrad-Dragaća kao komadanta i vođa Udarne jedinice uspio je ovladati pomenutim rejonom, međutim poslije nekoliko odbijenih kontranapada neprijatelja pogođen je gelerom granate u predjelu stomaka. Od povrede ostao je bez bubrega i ljekarska komisija mu je procijenila ratnu invalidnost od 50 % trajno.

Poslije oporavka od ranjavanja Hodža se na svoj zahtjev ponovo angažuje u odbranu tražeči da opet bude u ofanzivnim i manevarskim jedinicama ali dalje nastavlja u Komandi 302.mtbr a poslije u 316 i 136 bbr kao oficir za obuku boraca za ofanzivna borbena dejstva odnosno izviđačko-diverzantska dejstva.

Osnivanjem Ratne oficirske škole u Zenici od 20.07.1994.godine raspoređen je na mjesto komandir za obuku kadeta oficira rod pješadija, gdje ostaje do završetka Agresije na BIH.

Poslije Agresije svoj radni angažman nastavlja u Vojsci Federacije BIH do penzionisanja 2004.godine. Vrijedno je istači da je naš Hodža obavio i najveću svetu dužnost muslimana Hadž.

 Naredbom predsjednika RBIH Alije Izetbegovića 1994.godine činovan u čin Kapetana Armije RBIH.

Za iskazanu hrabrost, sposobnost i lični doprinos u organizovanju i vođenju oružanog otpora agresiji na Republiku BIH 1993.godine kao pripadniku 302.mtbr Generalštab Armije RBIH mu dodjeljuje najveće ratno priznanje Zlatni ljiljan.

Visoko, 15.07.2019.godine