In Memoriam: Salko Numanagić – Predsjednik Gradskog narodnog odbora Visokog

Salko Numanagić, sin Mehmeda i Habibe (Hadžimehanović) rođen je 20.08.1920. godine u Visokom. Kao osamnaestogodišnjak, po završetku Kožarsko-krznarske škole, zapošljava se u radionici koža “Aron Danon” u Visokom. Nakon okupacije Jugoslavije 1941. godine služi vojni rok u Centralnoj ambulanti u Sarajevu, gdje se povezuje sa grupom ilegalaca obezbjeđujući sanitetski materijal za jedinice Narodnooslobodilačke vojske. Po oslobođenju Visokog uključuje se u rad Tvornice koža kao stručni majstor. Ubrzo je premješten u Kožarsko-krznenu školu prvo za stručnog nastavnika, a zatim za direktora škole. U to vrijeme, u periodu od kraja 1950. do aprila 1952. godine volonterski obavlja funkciju počasnog predsjednika Gradskog narodnog odbora u Visokom. Prestankom rada škole prelazi u Tvornicu “Sedmi april”, prateču Kožarsko-tekstilnog kombinata, čij će direktor biti čitavu jednu deceniju, u periodu stvaranja ekonomsko-tehnoloških i razvojnih vizija kožarskog kombinata. Za svoj rad i doprinos razvoju lokalne zajednice dobio je niz društvenih priznanja, kao i Sedmoaprilsko priznanje grada Visokog. U privredni i društveni razvoj Visokog uložio je sav svoj radni i intelektualni potencijal. Umro je 14.02.1989. godine.