In Memoriam: Rešad Šahinović – Predsjednik Gradskog narodnog odbora Visokog

Rešad Šahinović, sin Mustafe i Ume (Smajlagić), rođen je 05.05.1911. godine u Visokom. Osnovno obrazovanje i krojački zanat završio je u Visokom.

Do 1941. godine radio je u Sarajevu i Zagrebu gdje je kao član KPJ bavio ilegalnim radom.

U Narodno-oslobodilački pokret stupio je u julu 1943. godine. Nakon oslobođenja Visokog, 7.aprila 1945. godine, provedeni su izbori za organe narodne vlasti i konstituisan je Gradski narodni odbor.

Za predsjednika Gradskog narodnog odbora izabran je krajem 1945. godine. Dužnost obavlja do augusta 1950. godine kada je uhapšen i deportovan na Goli otok – zloglasni zatvor Jugoslavije i jedan od najzloglasniji političkih zatvora u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

S Golog otoka pušten je 27. augusta 1951. godine.

Umro je od posljedica torture na Golom otoku 5. augusta 1952. godine.