In Memoriam: Halid Sirčo – Predsjednik Narodnog odbora Gradske opštine Visoko

Halid Sirčo, sin Uzeira i Almase (Agić), rođen je 16.06.1922. godine u Visokom. Umro je 19.01.1989. godine.

Kao desetogodišnjak ostaje bez oba roditelja. Osnovnu školu i krojački zanat, te tri razreda škole učenika u privredi završio je u Visokom. Kao petnaestogodišnjak učestvuje u dva štrajka krojačkih radnika. Od aprila 1941. godine, uključuje se u NOP i ubrzo postaje član SKOJ-a. aprila 1942. godine uhapšen je i interniran u logore Jasenovac, “Sajmište” u Zemunu i u Norvešku, gdje ostaje do oslobođenja.

Po povratku u zemlju,bio je sekretar, a zatim predsjednik NOO Visoko. Godine 1949. postavljen je za sekretara Narodnog odbora sreza Visoko, a godinu dana kasnije za predsjednika Sreskog suda u Visokom. Funkciju predsjednika Narodnog odbora gradske opštine Visoko obavlja u periodu od aprila 1952. do augusta 1955. godine. Bio je narodni poslanik skupštine NR Bosne i Hercegovine. Od 1956. godine do penzije radio je u preduzeću “Pređa” kasnije”Viteks” Visoko u svojstvu direktora.

Dobitnik je Ordena rada sa zlatnim vijencem i medalje zasluga za narod. Kao uspješan privrednik bio je savezni poslanika. Umro je 19.01.1989. godine.