Imenovano Predsjedništvo SDP Visoko

Gradski odbor SDP Visoko: Imenovano Predsjedništvo SDP Visoko

Gradski odbor je na konstituirajućoj sjednici izabrao Predjedništvo, sekretara i potpredsjednike Gradske organizacije SDP BiH Visoko. Predsjedništvo u narednom periodu će brojati 8 članova. U Predsjedništvo po službenoj dužnosti ulaze predsjednik, potpredsjednici, sekretar, zastupnici u zakonodavnim organima na višim nivoima vlasti i predsjednik Kluba vijećnika u Gradskom vijeću.

Za sekretara Gradske organizacije izabran je Haris Mustafić, a za potpredsjednike Jasmina Zubić i Admir Dedić. Osim njih, predsjednika Gradske organizacije, Belmina Zukana i predsjednika Kluba vijećnika SDP-NS, Dejana Šćepanovića, preostali članovi Predsjedništva su Jasminka Limo, Mahir Čengić i Ermin Dlakić.

Osim toga verifikovani su i rezultati za Gradski i Nadzorni odbor, pa za članove Gradskog odbora verifikovani: Zubić Jasmina, Dedić Admir, Bradara Mato, Dlakić Ermin, Limo Samra, Mitrović Predrag, Čengić Mahir, Limo Jasminka, Džafić Amira, Hodžić Amila, Mostić Enisa, Smailagić Adna, Mulahasanović Fahrudin, Čurt Mirsad, Husić Emina, Rašidović Nurija, Salčinović Faruk, Suljić Nermin, Hasečić Mahir, Mustafić Haris, Frtuna Kerim, Uzunalić Dženeta, Buljina Harun, Lepić Amra i Sejdić Sead.

Članovi Nadzornog odbora u naredne 4 godine će biti Bečirović Emina, Frtuna Senada, Karasalihović Ismet, Klepo Mehmed i Suljić Jasmina. Osim navedenog, gradski odbor je na prvoj sjednici također donio nekoliko odluka i zaključaka koji se odnose na predstojeće lokalne izbore i unutarstračku organizaciju.

Gradski odbor SDP BiH Visoko