Imenovan poljoprivredni Savjet Grada Visoko

Poljoprivredna proizvodnja na području Grada Visoko konstantno bilježi porast brojnog stanja poljoprivrednika, cjelokupne proizvodnje ali i izlazi iz okvira usko vezanih samo za administrativni dio evidencije RPG-a i mjera podrške. Stoga su u novoformiranom poljoprivrednom Savjetu Grada Visoko imenovani članovi iz različitog djelokruga rada vezanog za različite poljoprivredne proizvodnje. Novoformirani poljoprivredni Savjet broji ukupno 11 članova:

 1. Bašić Velida
 2. Puščul Sanela
 3. Refik Alihodžić
 4. Nermin Ahmić
 5. Dženan Hodžić
 6. Midhat Balta
 7. Vladimir Ferzanović
 8. Evelin Buza
 9. Adnan Ibrahimbegović
 10. Babić Edin
 11. Omerbegović Omer

Poljoprivredni savjet će u narednom period djelovati kao savjetodavno tijelo, te će u koordinaciji i radu sa odsjekom za Privredu (kancelarija za poljoprivredu) razmatrati tekuća pitanja, predlagati rješenja i kreirati nove ideje i aktivnosti u svrhu održanja postojećeg nivoa, ali i poboljšanja poljoprivredne proizvodnje u Gradu Visoko.

 Press Grada Visoko