Imam Buhari – Prešao 13900 km radi sticanja znanjaPoznati perzijski skupljač hadisa iz Semerkanda, Muhammed ibn Ismail ibn Ibrahim ibn el-Mugire ibn Bardizbah el-Buhari, poznatiji kao Imam Buhari (rođen 810. po miladu/194. po hidžri), odlučio je da putuje širom islamskog tadašnjeg svijeta i skuplja predaje Allahovog pejgambera, Muhammeda, alejhisselam, kada je imao svega 18 godina. Tako je se susretao sa prenosiocima u Egiptu, Siriji, Iraku i Arabiji, susreo se sa preko 1000 prenosilaca i naučio napamet oko 600.000 hadisa sa lancima prenosilaca i stepenima autentičnosti, što ga je učinilo najpoznatijim muhadissom tog vremena. Nakon skoro 16 godina na putu sakupljanja hadisa, prešao je oko 13900 km! Nakon povratka u rodnu Buharu, napisao je svoje kapitalno djelo „El Džami el Sahih“ (Zbirka Sahih hadisa). 


Allah se smilovao našem velikanu, imamu Buhariju! Amin! 

hanefijskimezheb.wixsite.com