Home Zanimljivosti “Imaj hrabrosti da se služiš svojim razumom.”

“Imaj hrabrosti da se služiš svojim razumom.”

0
“Imaj hrabrosti da se služiš svojim razumom.”

Danas se navršava 291 godina od rođenja vjerovatno najvećeg njemačkog filozofa Immanuela Kanta. Rođen je 22. 4. 1724. godine u Königsbergu u tadašnjem Pruskom kraljevstvu (danas Kalinjingrad, Rusija), a umro je 12. februara 1804. godine u istom gradu.

U svoja tri epohalna djela postavlja tri pitanja u kojima odgavara na univerzalno pitanja svih filozofa: Kritika čistog uma (Šta mogu znati?), Kritika praktičnog uma (Šta trebam činiti?) i Kritika moći rasuđivanja (Čemu se mogu nadati?) i time daje odgovor na pitanje: Šta je čovjek?

U želji da razmislite u o njegovim idejama, izdvajamo neke od njegovih mudrosti:

– “Svaka politika treba da se pokloni pred moralom i samo tako se može nadati da će dostići, makar i polako, onaj stupanj kad će moći blistati trajnim sjajem.”

– “Imaj hrabrosti da se služiš sopstvenim razumom.”

– “Dvije stvari me ispunjavaju sve većim strahopoštovanjem i udivljenjem što više mislim o njima – zvjezdano nebo nad nama i moralni zakon u nama.”

– “Istinoljublje je osnovna i najbitnija crta karaktera. Čovjek koji laže nema karaktera.

– “Nikad i ništa ne izaziva pobunu više od nepravde. Sva druga zla koja trpimo nisu ništa prema ovom.”

– “Bolje je znati malo ali temeljno, nego mnogo i površno.”

– “Dobronamjernost može biti bezgranična, jer se tu ništa ne mora učiniti. No, s dobročinstvom je već teže.”

– “Htjeti postati djelomično boljim čovjekom uzaludan je pokušaj.”

 

Komentari

komentara