IM ‘Semić’ među TOP 10 kompanija mesne industrije u BiH

Poslovni portal Akta.ba kao i svake godine donosi analizu TOP 10 kompanija u BiH iz mesne industrije u 2019. godini.

Lidersku poziciju po ostvarenim prihodima i ove godine drži AKOVA Impex d.o.o. Sarajevo sa 154.930.162 KM ostvarenih prihoda, a visočka Mesna industrija ‘Semić’ u ovoj kategoriji zauzela je osmu poziciju sa 40.331.150 KM ostvarenih prihoda.

Po ostvarenoj dobiti lidersku poziciju drži MADI d.o.o. Tešanj sa ostvarenom dobiti od 14.315.856 KM, dok je Mesna industrija Semić po ostvarenoj dobiti zauzela deseto mjesto sa 895.954 KM.

Napomena: U tabeli se nalaze odabrani podaci preuzeti iz finansijskih izvještaja privrednog društva. Za tačnost podataka iz finansijskih izvještaja odgovorne su osobe koje prema zakonu predstavljaju društvo.

Akta.ba